• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  18-20 oktyabr 2022-ci il

  18-20 Oktyabr 2022-ci il tarixində N.Q.Jiqanov adına Kazan Dövlət Konservatoriyasının  Tələbə Elmi birliyinin təşkilatçılığı ilə «МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФОЛЬКЛОР В ИССЛЕДОВАНИЯХ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ» mövzusunda Benəlxalq  tələbə Elmi-praktiki Konfransı keçirildi.

   Belə bir təşəbbüskar və səmərəli təcrübə mübadiləsi yaradıcı gənclərdə daim stimul formalaşdırır.  Milli irsin qorunmasında böyük əhəmiyyət  kəsb edən konfransda Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının “Tarix-nəzəriyyə” fakültəsinin  tələbələri də iştirak etdi.  Həmin tələbələr  təqdirəlayiq məruzələrlə çıxış etmiş, onlara verilən sualları rəvan şəkildə cavablandırdılar.

  Секция 6   НАЦИОНАЛЬНАЯ СПЕЦИФИКА МУЗЫКАЛЬНОГО ЯЗЫКА В ТВОРЧЕСТВЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ КОМПОЗИТОРОВ

  • Musiqişünaslıq ixtisasının III kurs tələbəsi Gülnür Kazımzadə “Азербайджанская народная песня «Галанын дибинде» в творчестве русских композиторов” - elmi rəhbər: Musiqi tarixi kafedrasının dosenti, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru İ. Pazıçeva
  • Musiqişünaslıq ixtisasının IV kurs tələbəsi Ulduz Əliyeva  “Восток сквозь призму минимализмa” -   elmi rəhbər:  Musiqi tarixi kafedrasının professoru, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru Z. Dadaşzadə
  • Musiqişünaslıq ixtisasının IV kurs tələbəsi Fidan Əliyarzadə “Ашыгсайагы в творчестве азербайджанских композиторов” - elmi rəhbər: Musiqi tarixi kafedrasının dosenti, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru İ. Pazıçeva
  • Xor-dirijorluq ixtisasının II kurs tələbəsi Baxşəliyeva Narınc “Золтан Кодай «Венгерский Псалом»” elmi rəhbər: Dirijorluq kafedrasının professoru, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru L. Məmmədova

   

   

  Секция 5  ТРАДИЦИОННАЯ МУЗЫКА В ПОЛИЭТНИЧЕСКОМ КОНТЕКСТЕ

   

  • Bəstəkarlıq ixtisasının III kurs tələbəsi Məmmədzadə Fatimə- “Композиторы – собиратели и исследователи музыкального фольклора” – elmi rəhbər: Bəstəkarlıq kafedrasının dosenti, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru A. Məmmədova.