• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  20 dekabr 2022-ci il

  20 dekabr 2022-ci il  tarixində  Üzeyir Hacıbəyli adına BMA-nın “Şifahi ənənəli Azərbaycan professional musiqisi və onun yeni istiqamətlərinin tədqiqi: Orqanologiya və akustika“ elmi tədqiqat laboratoriyasında kiçik elmi-işçi Sevda İsayevanın “ İnsan psixologiyası və musiqi. Musiqi dinləmə prosesi.” mövzusunda  seminarı keçirilmişdir.  

  Məruzəçi Sevda İsayeva öncə musiqinin inkişafının  insan psixologiyası  və emosional durumun  vəziyyətindən asılı olduğunu vurğulayaraq, müəyyən yaş dövründə musiqinin insan psixologiyasına, onun dünyagörüşünə çox böyük  təsirindən danışdı. Bir çox fiosofların, alimlərin  musiqinin insan psixologiyası ilə vəhdəti  mövzusunda söylədikləri  aforizmlərdən misallar  çəkdi.

  Daha sonra XXI-ci əsrin bəlası sayılan “Covid-19” virusunun  insan psixologiyasına vurduğu zərbələrdən danışan məruzəçi  söylədi ki, sosial izolyasiya və karantin dövründə insanların internetdən  və smartfon funksionallığından aktiv istifadəsi iki dəfəyə qədər artdı. Əvvəllər insanlar informasiya azlığı səbəbindən beyinlərinin yüklənməsi üçün ağır və uzun musiqilərdən istifadə edirdilərsə pandemiyadan sonrakı dövrdə daha lakonik və ritmik musiqilərə üstünlük verirlər.

  Sonda məruzəçi musiqi dinləmə prosesi haqqında qısa məlumat verdi.

  Seminarın sonunda BMA-nın elmi-tədqiqat laboratoriyasının müdiri, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Nuridə İsmayılzadə məruzəçiyə öz məsləhətlərini verib uğurlar arzuladı. Böyük elmi işçi Z. İsayev musiqi dinləmə prosesinin hal hazırda aktuallığını və yeni nəsil dinləyicilərin hazırlanmasının xüsusilə zəruriliyini qeyd etdi. Mövzu geniş müzakirələrə səbəb oldu. Seminar iştirakçıları mövzu haqqında dəyərli fikirlərini bildirdilər.

   

  Elmi-təədqiqat laboratoriyasının  elmi işçisi

  Nazlı Mustafayeva