• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  28 mart 2023-cü il

  Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının (BMA) təşkilatçılığı ilə keçirilmiş “Ənənəvi və klassik dəyərlər multikultural mühitdə” beynəlxalq fənlərarası elmi-praktiki konfransın materiallarından ibarət kitab işıq üzü görüb.

  Qeyd edək ki, konfrans Elm və Təhsil Nazirliyinin 11.01.2022-ci il tarixli, 03.01-14/15 məktubuna əsasən keçirilmişdir.

  Konfransın təşkilat komitəsində sədr BMA-nın rektoru, professor F. Bədəlbəyli başda olmaqla, BMA-nın elm və yaradıcılıq işləri üzrə prorektoru, professor   G.Abdullazadə, BMA-nın tədris işləri üzrə prorektoru, professor N. Quliyeva, BMA-nın beynəlxalq əlaqələr və tərbiyə işləri üzrə prorektoru professor Y. Axundova, Koordinator BMA-nın elmi-tədqiqat laboratoriyasının müdiri, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent N. İsmayılzadə və digər tədqiqatçı alimlərlər yer almışdır.

   Üç dildə (azərbaycan, rus, ingilis) nəşr edilmiş kitabda Bakı Musiqi Akademiyası, Gəncə Dövlət Universitetinin, Naxçıvan Dövlət Universitetinin, Azərbaycan Milli Konservatoriyasının nümayiəndələrinin konfrans materialları ilə yanaşı Türkiyə, Rusiya, Çin, İran alimlərinin tədqiqat işləri yer almaqdadır.   Ümumilikdə kitabda 37 konfras materialı yer almaqdadır.

  28.03.2023 tarixində Bakı Musiqi Akademiyasının  “Şifahi ənənəli Azərbaycan professional musiqisi və onun yeni istiqamətlərinin tədqiqi: orqanologiya və akustika” elmi laboratoriyasının müdiri, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Nuridə İsmayılzadənin rəhbərliyində laboratoriyanın əməkdaşlarının iştirakı ilə kitabın təqdimatı keçirilmişdir.

   

  Abdullayeva İlahə Qismət q.

   Elmi- tədqiqat laboratoriyasının elmi işçisi, bəstəkar