• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  30 mart 2023-cü il

  Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin tarixində 1920-1930-cu illər bir çox əhəmiyyətli hadisələrlə zəngin, mürəkkəb və ziddiyyətli dövrdür.

  30 mart 2023-cü il tarixində Ü.Hacıbəyli adına BMA-nın “Şifahi ənənəli Azərbaycan professional musiqisi və onun yeni istiqamətlərinin tədqiqi: Orqanoloqiya və Akustika” elmi-tədqiqat laboratoriyasında  elmi işçi Əli Əliyev tərəfindən keçirilən seminar həmin dövrə həsr olunmuşdur. Seminarın mövzusu – “Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin inkişafı üzrə dövlət siyasəti (XX əsrin 20-30-cu illər)”. Məruzəçinin öz çıxışında qeyd etdiyi kimi, onun işinin məqsədi qeyd olunan dövrdə SSRİ və Azərbaycan SSR-də müsuqi mədəniyyətinin yaranması və inkişafı sahəsində dövlət siyasətinin kompleks tədqiqidir. Ə.Əliyev həmin dövrə aid arxiv, partiya, dövlət elmi-tarixi sənədlərinin təhlili zamanı üzə çıxardığı Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin inkişafının obyektiv və subyektiv aspektlərinin bütöv bir kompleksi haqqında danışır. O, tədqiqatının əsas məqsədlərini qeyd etmiş, sonra isə onların hər birinin məzmununu ətraflı şəkildə açıqlamışdır; konkret materialları nümunə gətirərək, Azərbaycanın musiqi-mədəniyyəti həyatının mühüm hadisələri, həmin illərin musiqi xadimləri və s. haqqında danışmışdır.

  Məruzəçi belə qənaətə gəlmişdir ki, Azərbaycan mədəniyyətinin, o cümlədən musiqi mədəniyyəinin 1920-1930-cu illərdəki inkişaf yolunu bu gün birmənalı şəkildə qiymətləndirmək çətindir. Bir tərəfdən mədəniyyət rəsmi siyasətin güclənən təsirinə məruz qalmış, digər tərəfdən isə, şübhəsiz ki, hətta bu çətin zamanlarda ciddi uğurlar qazanmışdır. O, vurğulamışdır ki, Azərbaycan mədəniyyəti xalq həyatının kökləri ilə üzvi əlaqəsini qoruyub saxlamış və gələcək inkişaf üçün ilk öncə buradan güc almışdır.

  Seminarın sonunda laboratoriyanın rəhbəri, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Nuridə İsmayılzadə Əli Əliyevin böyük və ciddi iş gördüyünü vurğulamış və maraqlı və dolğun çıxışına görə ona minnətdarlığını bildirmişdir. Laboratoriyanın əməkdaşları – sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent, aparıcı elmi işçi M.Rzayeva, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, aparıcı elmi işçi İ.Əliyeva, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent, aparıcı elmi işçi R.Bəhmənli məruzəçiyə  qızğın diskussiyaya səbəb olan suallar vermişdir.

  Nərminə Bayraməlibəyli

  sənətünaslıq namizədi,

  Ü.Hacıbəyli adına BMA-nın

  elmi-tədqiqat laboratoriyasının

  aparıcı elmi işçisi