• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  8 iyun 2023-cü il  

  Ü.Hacıbəyli adına BMA-nın “Şifahi ənənəli Azərbaycan professional musiqisi və onun yeni istiqamətlərinin tədqiqi: Orqanologiya və akustika“ elmi tədqiqat laboratoriyasında 2023-cü il 8 iyun  tarixində kiçik elmi-işçi  Sevda İsayevanın “Akustikanın tarixi. Akustik ekologiya və küy çirklənməsi” mövzusunda  seminarı keçirilmişdir.

   Akustik tədqiqatların tarixindən danışan məruzəçi bu tədqiqatların və müşahidələrin musiqi sənətinin yaranması və  musiqi alətlərinin meydana gəlməsi üçün əsas olduğunu söylədi. Akustika səs haqqında elm olduğu üçün o,  səsin gurluğu, amplitudu, yüksəkliyi və tezliyi haqqında  iştirakçıları  məlumatlandırdı. Daha sonra  Sevda İsayeva  akustikanın istiqamətləri  haqqında məlumat verdi.

  Hal-hazırda  bəşəriyyəti narahat edən qlobal problemlərdən birinin- yer kürəsində ekoloji durumun təhlükəli hal aldığını vurğulayan məruzəçi, daha sonra seminarı akustik ekologiya  və səs-küy çirklənməsi mövzusunda davam etdirdi.O, həm də  küy çirklənməsinin   şəhər mühitində geniş yayılması və insanların sağlamlığına, psixoloji durumuna pis təsirinə aid qısa  videoçarxlar nümayiş etdirdi.

  Sonda Sevda İsayeva Bakı şəhərinin əhalisi arasında   küy çirklənməsi haqqında keçirtdiyi müsahibəni seminar iştirakçılarına təqdim etdi.

  Seminarın sonunda BMA-nın elmi-tədqiqat laboratoriyasının müdiri, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Nuridə İsmayılzadə məruzəçiyə öz məsləhətlərini verib uğurlar arzuladı. Əməkdar incəsənət xadimi, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, professor Arif Əsədullayev, böyük elmi işçi, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Rauf Bəhmənli, aparıcı elmi işçi , bəstəkarlar ittifaqı idarə heyətinin üzvü Rüfət Ramazanov, böyük elmi işçi Zeynal İsayev və elmi tədqiqat laboratoriyasının digər əməkdaşları seminar haqqında öz dəyərli fikir və mülahizələri ilə bölüşdülər.

    

  Nazlı Mustafayeva, elmi işçi, doktotant.