• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  22 iyun 2023-cü il  

  Ü.Hacıbəyli adına BMA-nın “Şifahi ənənəli Azərbaycan professional musiqisi və onun yeni istiqamətlərinin tədqiqi: Orqanologiya və akustika” elmi tədqiqat laboratoriyasında 22 iyun 2023– cü il tarixində elmi işçi Nazlı Mustafayeva Süleyman Ələsgərovun “Milyonçunun dilənçi oğlu” musiqili komediyası mövzusunda elmi seminar keçirdi.

  Məruzəçi öz çıxışında bildirdi ki, Azərbaycan Respublikasının Xalq artisti, görkəmli bəstəkar, Respublika Dövlət mükafatı laureatı, “Şöhrət” ordenli, professor Süleyman Ələsgərovun yaradıcılığının böyük bir hissəsini musiqili-səhnə əsərləri təşkil edir. S.Ələsgərov komediya janrında özünəməxsus üslubda işləyən və öz dəsti-xəttinə malik olan bir bəstəkardır. Bəstəkarın bütün komediyaları öz rəngarəng  məzmunu, obrazların xarakterini açmaq üçün zəngin bədii formalardan istifadə edilməsi ilə səciyyələnir.

  N.Mustafayeva daha sonra haqqında söz açdığı  “ Milyonçunun dilənçi oğlu” musiqili komediyasının yaranması və səhnə tarixi haqqında məlumat verərək qeyd etdi ki, əsər rus dilinə də tərcümə olunmuş, teatrın rus truppası tərəfindən də ifa olunaraq, Respblika Dövlət mükafatına layiq görülmüşdür. Vaxtilə tamaşada Azərbaycan səhnəsinin ən məşhur aktyorlarından Bəşir Səfəroğlu, Lütvəli Abdullayev kimi tanınmış  aktyorlar çıxış etmiş, yadda qalan obrazlar yaratmışlar. Məruzəçi öz çıxışında tamaşanı ətraflı təhlil etdi və seminar çox maraqla dinlənildi.

   Seminarın sonunda elmi  tədqiqat laboratoriyasının müdiri, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Nuridə İsmayılzadə, Azərbaycanın xalq artisti, professor Azərbaycan Respublikasının Dövlət Mükafatı laureatı  Ramiz Quliyev,  əməkdar incəsənət xadimi, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, professor Arif Əsədullayev, aparıcı elmi işçi, bəstəkar Rüfət Ramazanov, böyük elmi işci Zeynal İsayev  və elmi tədqiqat laboratoriyasının digər əməkdaşları çıxış edərək seminar haqqında öz dəyərli fikir və mülahizələrini  bölüşdülər.

  Kiçik elmi işci  Sevda İsayeva