• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  21 iyun  2023-cü il

  Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının təşkilatçılığı ilə keçirilmiş Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin inkişafında Heydər Əliyevin rolu ” Respublika elmi-praktiki konfransın materiallarından ibarət toplu işıq üzü görüb.

   Konfrans Elm və Təhsil Nazirliyinin 03 fevral 2023-cü il 329/2 qərarına əsasən  Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasında 26-27 aprel 2023-cü il tarixində (onlayn və offlayn formatda) keçirilmişdir.

  Konfransın təşkilat komitəsində: sədr BMA-nın rektoru, SSRİ və Azərbaycanın Xalq artisti, professor F. Bədəlbəyli, BMA-nın tədris işləri üzrə prorektoru, əməkdar müəllim, pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, professor  N.Quliyeva, BMA-nın elm və yaradıcılıq işləri üzrə prorektoru, əməkdar incəsənət xadimi, fəlsəfə elmləri doktoru,  professor   G.Abdullazadə,  BMA-nın beynəlxalq əlaqələr və tərbiyə işləri üzrə prorektoru, Azərbaycanın Xalq artisti, professor Y. Axundova,  BMA-nın elmi-tədqiqat laboratoriyasının müdiri, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent N. İsmayılzadə, BMA-nın doktorantura və dissertantura şöbəsinin müdiri sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent H.Yusifova  iştirak etmişlər.

   Topluda Bakı Musiqi Akademiyasının, Gəncə Dövlət Universitetinin, Naxçıvan Dövlət Universitetinin, Azərbaycan Milli Konservatoriyasının, Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin nümayəndələrinin ümumilikdə 57  konfrans materialları dərc edilmişdir.

  21.06.2023-cü il tarixində Bakı Musiqi Akademiyasının  “Şifahi ənənəli Azərbaycan professional musiqisi və onun yeni istiqamətlərinin tədqiqi: orqanologiya və akustika” elmi laboratoriyasında toplunun təqdimatı keçirilmişdir.

   Mehparə Rzayeva

  sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru,dosent,

  aparıcı elmi işçi