• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  22 fevral  2024-cü il

  Süleyman Ələsgərov- 100

   

  Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının “Şifahi ənənəli Azərbaycan  professional musiqisi və onun yeni istiqamətlərinin tədqiqi: Orqanologiya və akustika” elmi-tədqiqat laboratoriyasının elmi işçisi Nazlı Mustafayevanın Azərbaycan Respublikasının xalq artisti, görkəmli bəstəkar Süleyman Ələsgərovun 100 illiyinə həsr olunmuş  “Süleyman Ələsgərovun mahnı yaradıcılığı”  mövzusunda elmi seminarı keçirilmişdir.

  Məruzəçi çıxışının əvvəlində görkəmli bəstəkər S.Ələsgərovun özünəməxsus, çoxşaxəli,  zəngin yaradıcılığında mahnı janrının xüsusi yer tutduğunu vurğulayaraq  seminar iştirakçılarına bəstəkarın  mahnıları haqqında ətraflı məlumat vermişdir.

  Nazlı Mustafayeva qeyd etmişdir ki,  qəlbi Şuşa, Qarabağ həsrəti ilə döyünən, xalq musiqisindən və muğamlardan ilham alan istedadlı bəstəkarın mahnıları, melodiyasının gözəlliyi və zənginliyi, harmonik dilinin milli ladlara əsaslanması ilə diqqəti cəlb edirdi. 200 - dən çox mahnının müəllifi olan Süleyman Ələsgərovun yaradıcılığında vətənə, torpağa və əməyə sevgi öz əksini tapmışdır. Bəstəkarın “Yürüş mahnısı”, “Gənclik marşı”, “Əsgər marşı”, “Bu torpağa bağılıyıq”, “Haradasan igid oğlan”, “Biz qələbə çalmalıyıq”, “Bu vətəndir” kimi mahnıları indiyə qədər öz aktuallığını itirməmişdir.

  Seminarda həmçinin bəstəkarın  xalq artisti Şövkət Ələkbərovanin ifasında “Vağzalı çalınır”, xalq artisti Şəfiqə Eyvazovanın  ifasında “Bilsəm sən gəlirsən” mahnıları, xalq artisti Gülağa Məmmədovun ifasında “Vətənimdir” romansı səsləndirilmişdir.

         Sonda elmi–tədqiqat laboratoriyasının müdiri, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Nuridə  İsmayılzadə Süleyman Ələsgərov haqqında öz xatirələrini danışmış, məruzəçiyə  tövsiyə və məsləhətlərini vermişdir. Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, əməkdar mədəniyyət işçisi Səadət Təhmirazqızı və Azərbaycanın xalq artisti, professor Zümrüd Məmmədova  bəstəkarla bağlı xatirələrini bölüşmüş və məruzəçiyə uğurlar arzulamışlar.

  ”Elmi-tədqiqat laboratoriyasının

  kiçik elmi işçisi

  Sevda İsayeva.