• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  12 mart  2024-cü il

  12 mart tarixində Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyində XX əsrin görkəmli ədibi, alimi, pedaqoqu, professor Mir Cəlal Paşayevin “Füzuli sənətkarlığı” kitabının müzakirəsi və təqdimat mərasimi keçirildi.

   Azərbaycan Prezidentinin dahi şairimiz və mütəfəkkirimiz Məhəmməd Füzulinin 530 illiyinin qeyd edilməsi ilə bağlı Sərəncamına uyğun olaraq keçirilən tədbir Mədəniyyət Nazirliyi, Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyi və Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının (BMA) təşkilatçılığı ilə baş tutdu.

  Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının "Humanitar fənlər" kafedrasının müdiri, filologiya elmləri doktoru, professor Tərlan Quliyev çıxışında “Füzuli sənətkarlığı” kitabının qiymətli mənbə olduğunu qeyd etdi. “Füzulişünaslığın elmi-metodoloji tətbiqinə baxdıqda görürük ki, Füzuli poetik xüsusiyyətləri haqqında ilk kitabı Mir Cəlal Paşayev yazıb. İnanırıq ki, gələcək nəsillər də bu kitabdan çox istifadə edəcək”, - deyə o bildirib.

  Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyinin direktoru Şirin Məlikova zəngin sənət dünyasından bəhs edən “Füzuli sənətkarlığı” kitabında şairin bədii və fəlsəfi mahiyyətinin mükəmməl şəkildə şərh olunduğunu diqqətə çatdırıb. Vurğulayıb ki, bu əsər Füzuli yaradıcılığının araşdırılmasında ən böyük və qiymətli mənbələrdən biridir. 

  BMA-nın professoru, Əməkdar incəsənət xadimi Zümrüd Dadaşzadə çıxışında “Füzuli və musiqi” mövzusuna toxundu. Musiqişünasın sözlərinə görə, Mir Cəlal Paşayevin Füzuli poetikasının dərin təhlilini ehtiva edən “Füzuli sənətkarlığı” kitabı Azərbaycanın musiqi tarixini tədqiq və tədris edənlər üçün əvəzsiz mənbədir. Z.Dadaşzadə Füzuli irsinin Azərbaycan ənənəvi musiqisinin inkişafında və milli bəstəkarlıq məktəbinin təşəkkülündə rolunu xüsusi vurğulayıb.

  Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının prorektoru, Xalq artisti Yeganə Axundova, ADA Universitetinin prorektoru Fariz İsmayılzadə və Milli Məclisin deputatı Ceyhun Məmmədov kitab haqqında fikirlərini bölüşüblər.

  Təqdimat mərasimində muzeyin kolleksiyasından böyük şairin obrazı və poeziyasını əks etdirən əsərlər nümayiş olunub, həmçinin Bakı Musiqi Akademiyası və Azərbaycan Milli Konservatoriyası tərəfindən Füzuli poeziyasına bəstələnmiş klassik əsərlər və muğam triosunun ifaları səsləndirilib.

  Kitab XVI əsrdə yaşayıb-yaratmış dahi şairimiz Məhəmməd Füzulinin ədəbi yaradıcılığı və sənəti, o cümlədən şeir mədəniyyəti və bədii nəsri haqqında elmi araşdırmaları əks etdirir. Mir Cəlal Paşayev əsərində Füzuli yaradıcılığının ayrı-ayrı mərhələləri və motivlərinin araşdırılması ilə yanaşı, onun ümumi ədəbi mənzərəsini elmi cəhətdən göstərməyə nail olub.

  Sonra bədii hissəyə yer verildi.

  Tədbirdə Asəf Zeynallının “Muğamsayağı” (İfa edir: Kənan Məmmədzadə, Müşayət edir: Arzu Səfərova), Süleyman Ələsgərovun “Vətənimdir” (İfa edir: Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının  tələbəsi Səməd Novruzov,Müşayət edir: Rəna Zəkiyeva, Tar: Əfəndi Rəvan), Cahangir Cahangirovun “Füzuli kantatası” (Solist: Muradzadə Leyla, Müşayət edir: Svetlana Əhmədova, İfa edir: Azərbaycan Dövlət Xor Kapellası, Dirijor: Azərbaycan Respublikasının xalq artisti, Azərbaycan Dövlət Xor Kapellasının rəhbəri Gülbacı İmanova),  Muğam (İfa edir: Azərbaycan Milli Konservatoriyasının baş müəllimi, Əməkdar incəsənət xadimi Aqil Məlikov).
  Tədbir hər kəs tərəfindən böyük maraqlı qarşılandı.