• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  18 mart  2024-cü il

  Həmkarlar İttifaqı Komitəsinin hesabat-seçki konfransı keçirildi.

   

  18 mart 2024-cü ildə Bakı Musiqi Akademiyasının  Q.Qarayev adına Konfrans zalında Həmkarlar İttifaqı Komitəsinin növbəti hesabat-seçki yığıncağı keçirilmişdir. 52 nümayəndə iştirak edən konfransda hesabat məruzəsu ilə həmkarlar ittifaqı təşkilatının sədri A.M.Qafulov çıxış etdi. İkinci məsələ üzrə təftiş komissiyasının sədri Z.Q. Malayevanın məruzəsi dinlənildi. Hesabat məruzələrinin müzakirəsində nümayəndələr – Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının rektoru, professor F.Ş.Bədəlbəyli, tədris işləri üzrə prorektor, professor N.Ə.Quliyeva, elmi işlər üzrə prorektor, professor G.A.Abdullazadə, xarici tələbələrlə iş üzrə prorektor, professor Y.Ə.Axundova, kafedra müdiri, professor T.A.Məmmədov, tarix-nəzəriyyə fakültəsinin dekanı, professor G.R.Mahmudova və   maliyyə və təsərrüfat işləri üzrə prorektor T.H.Fərəcov iştirak etdilər.

  Sonra konfransda  iştirak edən ATİAHİ Respublika Komitəsinin sədr müavini Mirzə Cəfərzadənin çıxışı dinlənildi. Bunun ardınca Həmkarlar ittifaqı Komitəsinin və təftiş komissiyasının  yeni tərkibləri  seçildi. Açıq səsvermənin nəticələrinə görə  Həmkarlar İttifaqı Komitəsinin sədri vəzifəsinə yenidən  A.M. Qafulov seçildi. Bakı Musiqi Akademiyası Həmkarlar İttifaqı komitəsindən Azərbaycan Təhsil İşçiləri Azad Həmkarlar İttifaqı Respublika Komitəsinın XVIII konfransına nümayəndə seçilməsi ilə konfrans öz işini bitirdi.