• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  15 fevral 2019-cu il

  15 fevral 2019-cu il tarixində Rusiya İnformasiya-Mədəniyyət mərkəzində "Rus romansı axşamı" keçirilib.

  Qeyd edək ki, romans musiqi janrı daha iki yüz il əvvəl yaranmış və musiqisevərlər tərəfindən ən sevimli janra çevrilmişdir.
  “Rus romansı axşamı” konsertində Üzeyir Hacıbəyli adına bakı Musiqi Akademiyasının 1-ci kurs tələbələri Leyla Cavadova (fortepiano) və Ruslan Persan (vokal), BMA-nın müəllimi, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru Alyona İnyakina, Azərbaycanın Əməkdar artisti Rəna Əliyeva çıxış ediblər.
  Onların ifasında Şeremetyev "Mən sizi sevirdim”, Кюи "Царскосельская heykəli" (R.Persan və А.İnyakina), S.Raxmaninov "Yuxu" və "Adacıq" (R.Əliyeva və L.Cavadova) romansları səslənib.
  Tədbirin sonunda Rusiya İnformasiya-Mədəniyyət Mərkəzinin başçısı V.Denisov konsertin uğurlu keçirilməsi ilə əlaqədar BMA-nın rəhbərliyinə, konsertin bütün iştirakçılarına öz dərin minnətdarlığını bildirərək bütün ifaçılara hədiyyələr təqdim edib.