• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  17 noyabr 2021-ci il

   17 noyabr 2021-ci il tarixində Müslüm Maqomayev adına Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasında Nizami Gəncəvi ili çərçisində Bakı Kamera Orkestrinin konserti keçirildi.

  Qeyd edək ki, Orkestrin bədii rəhbəri SSRİ və Azərbaycanın xalq artisti, professor Fərhad Bədəlbəyli, direktoru Azərbaycanın Xalq artisti, professor Yeganə Axundova, baş dirijoru Əməkdar artist Fuad İbrahimovdur.

  İlk öncə konsertdə ön sözlə Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru Minaxanım Babayeva çıxış etdi.

  Ardınca Bakı Kamera Orkestrinin müşayiətilə ilə keçirilən konsertdə Ü.Hacıbəylinin "Arazbarı", "Sənsiz", "Sevgili canan", Q.Qarayeb "Yeddi gözəl" baletindən vals, F.Əmirovun "Nizami" simfoniyası səsləndirildi.

  Solistlər Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet teatrının solisti Mahir Tağızadə (bariton),  prezident təqaüdçüsü Atəş Qarayevin (tenor) ifasında səslənən əsərlər musiqili gecəni unudulmaz edərək, tamaşaçılar tərəfindən gurultulu alqışlarla qarşılandı.