• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  30 yanvar 2022-ci il

  Lalə Cəfərovanın “Bir Xəzər əfsanəsi” baletinin premyerası

  2022-ci il 30 yanvar tarixində Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet teatrında yeni əsər tamaşaya qoyuldu. İlk dəfə səhnə təcəssümünü tapmış bu əsər – bəstəkar Lalə Cəfərovanın “Bir Xəzər əfsanəsi” adlı iki pərdəli baletidir.

  Lalə Cəfərova görkəmli Azərbaycan bəstəkarı Arif Məlikovun yetirməsidir və özünəməxsus dəst-xətti ilə seçilir. Müəlliminin ənənənlərini layiqincə davam edən Lalə Cəfərova yeni gözəl səhnə əsəri ilə musiqiçiləri sevindirdi. Bəstəkar milli çalarlardan məharətlə istifadə etmişdir. Obrazların daxili aləmini açıqlayan səhnələrin xalq ənənələrinə əsaslanan ab-havası maraq doğururdu. Belə ki, əsas qəhrəmanlar Turan və Türkanın toy səhnəsində həzin xarakterə malik segah məqamına əsaslanan Mirzəyi-Vağzalı rəqslərinin intonasiyaları eşidilirdi. Döyüş səhnələri isə qəhrəmani xarakterli Çahargah məqamının ad-havasına qərq edirdi.

  Baletin premyerası Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin dəstəyi ilə həyata keçirilmişdir. Tamaşaya mötəbər qonaqlar, tanınmış musiqiçilər, bəstəkarlar, musiqişünaslar, mədəniyyət işçiləri təşrif buyurmuşdur.

  Tamaşanın quruluşçu baletmeysteri – balet truppasının bədii rəhbəri Azərbaycanın Xalq artisti, “Zirvə”, “Qızıl Dərviş” və “Humay” mükafatları laureatı Kamilla Hüseynova, musiqi rəhbəri və dirijoru – Antal Dorati adına Beynəlxalq müsabiqəsinin laureatı Orxan Həşimov, quruluşçu rəssam – Azərbaycanın Əməkdar mədəniyyət işçisi Tehran Babayev, tamaşanı idarə edən – Əməkdar artist Yuri Lobaçev idi.

  Baletdə Azərbaycanın Əməkdar artistləri – Anar Mikayılov (Xəzər şah) və Makar Ferştandt (İbrahim şah), Balet artistlərinin müsabiqəsinin bürünc mükafatının qalibi (Almaniya) və “Humay” milli mükafatının laureatı Ayan Eyvazova (Türkan), Seymur Qədiyev (Turan), İslam Məmmədov (Oğuz) yüksək professionallıq sərgiləmişdilər.

  Bəstəkar Lalə Cəfərovanı premyera münasibəti ilə təbrik edir və yeni-yeni yaradıcı uğurlar diləyirik. Həqiqətən, bu balet musiqisevərlər üçün dəyərli töhfə oldu.

  Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru

  Aytən İBRAHİMOVA