• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  7 mart 2022-ci il

  7 mart 2022-ci il tarixində M.Maqomayev adına Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasının Kamera və Orqan Musiqi Zalında “Gənclərə dəstək” layihəsi çərçivəsində keçirilən Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının IV kurs tələbəsi, Beynəlxalq müsabiqələr laureatı, BMA-nın kontratenor səs tembrinə malik ilk tələbəsi olan Tofiq Zeynalovun 8 Mart Beynəlxalq Qadınlar gününə həsr olunmuş “Barokko musiqisi axşamı” adlı solo konserti keçirildi.

  Qeyd edək ki, artıq altı ildir ki, “Gənclərə dəstək” layihəsi fəaliyyət göstərir. Fəaliyyəti ərzində onlarla musiqiçinin yaradıcılıq yoluna işıq saçmış, onları tamaşaçılara təqdim etmişdir.

  Əməkdar artist, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, Ü.Hacıbəyli adına BMA-nın baş müəllimi İlham Nəzərovun tələbəsi olan T.Zeynalov cəmi üç ildir ki, kontratenor səs tembri ilə təhsil almaqla, qısa zaman çərçivəsində mürəkkəb texnikaya yiyələnməyə müvəffəq olmuşdur.

  Konsertdə Q.F.Hendelin bir neçə operasından ariyalar, C.B.Perqolezi, K.V.Qlyuk, V.A.Motsart, R.Korsakov, F.Şubert və R.Şumanın əsərləri səsləndirildi.

  Gənc azərbaycanlı bəstəkar Toğrul Salmanovun Rafiq Odayın sözlərinə bəstələdiyi “Bu gecə” romansı isə konsertin son musiqi nümunəsi kimi maraqlı təfsirlə tamaşaçıların rəğbətini qazana bildi və konsert gurultulu alqış sədaları altında başa çatdı.