• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  3 noyabr  2022-ci il

  3 noyabr 2022-ci il tarixində Azərbaycan Musiqi Mədəniyyəti Dövlət Muzeyində 8 noyabr-Zəfər gününə həsr olunmuş "Azərbaycan, Yurdum mənim!" adlı təntənəli konsert keçirildi.

  Tədbirdə  Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının "İxtisas fortepiano" kafedrasının müəllimləri-Əməkdar İncəsənət xadimi, Xalq artisti, professor Ülviyyə Hacıbəyova, baş müəllimlər Sevda Məmmədli, Zərif Kərimova və tələbələr Nəzrin Qulamova, Fidan Muxtarova, Rasimə Abdullayeva, Məryəm Məmmədova, Sübhiyyə Əsgərova, Gültəkin İsgəndərova, Aydın Əliheydər, Natəvan Səlimova, Ofeliya Dadaşova, Nərminə Mürşüdzadə, Aysel İbrahimli, Gülsarə Bağırova, Zərifə Hasilova, Ülkər Rüstəmli, Zöhrə Ramazanlı uğurla çıxış etdilər.

  Zəngin konsert proqramında Əfrasiyab Bədəlbəylinin "Adajio", "Vals", Fikrət Əmirovun Prelüd N.1, Niyazinin "Arzu" romansı, Zakir Bağırovun "Fakir", Arif Məlikovun "Komdenin arzuları", Rafiq Babayevin Üzeyir Hacıbəylinin "Arşın mal alan" mövzuları əsasında Fantaziya (Fortepiano üçün işləyəni Sevda Məmmədli), Sevda Məmmədlinin "Laçın balladası", “Zərif Kərimovanın "Qarabağ - biz qayıtdıq" əsərləri dinləyicilərə təqdim olundu.

  Qələbə ruhlu konsert gecəsi tamaşaçılar tərəfindən rəğbətlə qarşılanaraq, gurultulu alqışlarla başa çatdı.