• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  4 noyabr  2022-ci il

   4 noyabr 2022-ci il tarixində Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının Böyük zalında 8 noyabr Zəfər bayramına həsr olunmuş konsert keçirildi.

  Konsertdə bədii rəhbəri Əməkdər incəsənət xadimi, dosent Rüfət Axundzadənin olduğu, dirijoru BMA-nın müəllimi Taleh Qəmbərovun rəhbərliyi altında Bakı Musiqi Akademiyasının Nəfəs və zərb alətləri orkestrinin təntənəli konserti keçirildi.

  Nəfəs və zərb alətləri orkestrinin müşayiətilə solistlər Aqşin Xudaverdiyev, Atefe Qarabaği və BMA-nın tələbə xor kollektivi (bədii rəhbəri Xalq artisti, professor Gülbacı İmanova) məharətlə çıxış etdilər.

  Bayram ab-havalı konsert proqramında Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni, Yusif Axundzadənin "Azərbaycan marşı", Ceddin Dedenin "Mehtər marşı", Rüfət Axundzadənin "Qələbə marşı", Fərhad Bədəlbəylinin "Anamız Azərbaycan!", "Zəfər marşı" əsərləri ifa olundu.

  Zəfər gününə həsr olunmuş tədbir tamaşaçılar tərəfindən böyük maraqla qarşılanaraq, gurultulu alqış sədaları altında başa çatdı.