• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  16 mart 2023-cü il

   16 mart 2023-cü il tarixində Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasında Azərbaycanda iki pərdəli baletin müəllifi olan ilk qadın bəstəkarı,  musiqişünas, pedaqoq, pianoçu, Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının üzvü, BMA-nın  dosenti, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, Azərbaycan Respublikasının əməkdar müəllimi Lalə Cəfərova və "Nəfəs və zərb alətləri" kafedrasının tələbələrindən (İnal Hacıyev, Cavidan Rəsulov, Azər Səfərzadə, Həsən Hüseynov, İlkin Məmmədov, Faiq Əlizadə, Emil Rəhimov, Fərid Hacıyev, Kamil Hüseynzadə, Namiq Səlimov,  Səid RəsulovTürkruh Əhmədli, İlahə Məmmədova, Sənəm Hacıəhmədova) ibarət ansamblının təntənəli konserti keçirildi.

  Qeyd edək ki, konsert bəstəkar, pianoçu, caz-muğam üslubunun banisi, Azərbaycan SSRİ-nin  Əməkdar artisti Vaqif Mustafazadənin 83 illiyinə həsr olunmuşdur.

  Bayram ab-havalı konsert proqramında Lalə Cəfərovanın “İncə hisslər”, Valtorna və fortepiano üçün “ Pyes № 1”, “ Rəqs”, “Blyuz”, “İspansayağı”, “All Star Perfomans”, “ L”, “Xatirə poeması” və Henryk Kuzmakın   “Va-Bank Ragtime”, Henry Mancininin “The Pink Panter”, Aleksandr Qrivin “Pasifik” caz-estrada əsərləri dinləyicilərə təqdim olundu.

  Onu da qeyd edək ki, xarici bəstəkarların əsərlərinin oranjimanı da Lalə Cəfərovaya məxsusdur.

  Hər kəsi caz musiqisinin sehrli aləminə qərq edən rəngarəng konsert gecəsi tamaşaçıların gurultulu alqış sədaları altında başa çatdı.