• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  3 may 2023-cü il

  3 may 2023-cü il tarixində Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının “İfaçılıq” fakültəsi “Simli alətlər” kafedrasının tələbələrinin iştirakı ilə Ümummilli lider Heydər Əliyevin 100 illiyinə həsr olunmuş konsert keçirildi.

  Tədbirə başlamadan öncə BMA-nın “Musiqi tarixi” kafedrasının dosenti, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru Xatirə Həsənzadə ön sözlə çıxış edərək, Heydər Əliyevin musiqi mədəniyyətimizdəki əhəmiyyətli rolundan, gənclərə daim dəstək olmasından söz açdı.

  Konsertdə Beynəlxalq və Respublika müsabiqələr laureatları Toğrul Abdullayev, Zərrin Əliyeva, Humay Hacızadə, Kənan Məmmədzadə, Osman Mustafazadə, Ərol Rzayev Kamil Sen-Sansın “Vals formasında Etüd”, “Rondo-Kapriççiozo”, Pablo Sarasatenin “Qaraçı təranələri”, Eduard Elgarın Salut de Amour, Dmitri Şostakoviçin Konsert №1 I hissə, Kvartet №8 II hissə, Henri Venyavskinin “Faust fantaziyası” əsərlərini yüksək ustadlıq ilə ifa etdilər.

  Gənc musiqiçiləri Arzu Səfərova, Zöhrə Salamova, İrina Kirilina, Səbinə Muradova, Rüstəm Zeynalov müşayiət etdilər.

  Parlaq ifaları ilə seçilən tələbələrin təntənəli konsert gecəsi tamaşaçıların gurultulu alqış sədaları altında başa çatdı.