• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  7 mart 2018-ci il

  “I Culture Orchestra” layihəsi Azərbaycan, Gürcüstan, Belarusiya, Moldova və Ukrayna ölkələrini əhatə edir və əsasən orkestr ifaçılarının ifa səviyyəsinin təkmilləşməsi istiqamətində iş aparır.

  Ustadlıq dərslərində ən istedadlı tələbələr seçilərək beynəlxalq orkestrin tərkibində müxtəlif ölkələrdə qastrol konsertləri ilə çıxış edirlər. 40-a yaxın nəfəs və simli alətlər şöbəsinin tələbələri böyük maraqla bu mühüm beynəlxalq layihədə iştirak etmişlər.

  Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının Kiçik zalında Polşanın Adam Mitskeviç İnstitutu tərəfindən 2011-ci ildən reallaşdırılan “I Culture Orchestra” layihəsi çərçivəsində 7 mart 2018-ci il tarixində keçirilən dinləmələrin II turu və ustadlıq dərsləri keçirilib. Bu dərsləri professorlar Robin O’Neill (nəfəs) və Nataniyel Anderson Frank (simli) aparıblar. Dinləmələrdə BMA-nın “Simli alətlər” kafedrasının tələbələri Aytən İbrahimova, Firəngiz Abdullayeva, Renata Abubəkirova (məzun), Ramiz İsmayılov yaxından iştirak edərək V.A.Motsart Skripka üçün 5 saylı konsert (I hissə), Q.Maler 10 saylı Simfoniya, P.Çaykovski Uvertura (“Şelkunçik” baletindən), R.Şuman 2 saylı Simfoniya və s. əsərləri ifa ediblər.

  No Images