• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  26 may 2022-ci il

   26 may 2022-ci il tarixində Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasında   “Səmimi Söhbət” sosial layihəsi çərçivəsində tələbələrlə gənclərin aktual problemlərinə həsr olunmuş yaradıcı görüş keçirildi.

  Qeyd edək ki, layihənin rəhbəri "Azərbaycan Ənənəvi Musiqi və Müasir Texnalogiyalar" kafedrasının professoru Mina Haciyevadır.

  Layihədə yazıçı və tərcüməçi Rüstəm tərəfindən istənilən sahədə insanın özünə inamı, cəsarəti necə  formalaşdırması, gündəlik həyatdakı aktual  problemlər və onların həlli yolları haqqında söhbətlər apardı. Sonra o, öz təcrübələrini qələmə aldığı  "Niyə" adlı kitabını layihə iştirakçılarına təqdim etdi.

  Tədbir gənclər tərəfindən böyük maraqla qarşılandı.