• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  20 sentyabr 2022-ci il

  2022-ci il sentyabr ayının  20-dən  oktyabr ayının 14-dək N.Q.Jiqanov adına Kazan Dövlət Konservatoriyası ilə Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyası arasında olan müqaviləyə əsasən Kazan Dövlət Konservatoriyasının lll kurs tələbəsi Özcan Yaşarovna Sofiya Bakı Musiqi Akademiyasında ixtisasartırma dərsləri keçir.

  O, BMA-nın professorları Aydın Əzimov, Mina Hacıyeva, Mehriban Əhmədova və dosent Leyla Zöhrabovadan dərslər alır. Özcan Sofiya həmçinin  Ü.Hacıbəyli XIV Beynəlxalq Musiqi festivalı çərçivəsində BMA-da, həmçinin Müslüm Maqomayev adına Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasında keçirilən konsertlərə maraq göstərir və müxtəlif tədbir proqramlarında iştirak edir.