• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  16 yanvar 2018-ci il

   

  “Azərbaycan şifahi ənənəli professional musiqinin və onun müasir istiqamətlərinin öyrənilməsi” elmi-tədqiqat laboratoriyasında seminar.

  Yanvar ayının 16-da Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının 1 №-li “Azərbaycan şifahi ənənəli professional musiqinin və onun müasir istiqamətlərinin öyrənilməsi” elmi – tədqiqat laboratoriyasında “Qədim musiqi alətlərinin bərpası və təkmilləşdirilməsi” elmi – tədqiqat laboratoriyası seminar təşkil etdi.
  Seminarda laboratoriyada düzəldilmiş dörd alət – yaylı rübab, yaylı qopuz, ay – ulduz kaman, çanaq kaman adlanan alətlər təqdim olundu. Filosof Əbu Turxan söyləyib: “Biz nəyi qurmuşuqsa, öncə qurulmuşların üzərində qururuq”. Bəli, məhz bu alətlər də qədim qopuz, kamança alətlərinə əsaslanaraq düzəldilmişdir. Hər bir alətin quruluşunda, diapazonunda, tembrində qədim alətlərlə bağlılıq və yaxınlıq hiss olunmasına baxmayaraq, yeniliklər də göz önündə idi. Bu yeniliklər alətlərin düzəldilməsində istifadə olunan materiallarda, səslənmədə, dizaynda öz əksini tapırdı.
  Seminarda çıxış edənlər “Qədim musiqi alətlərinin bərpası və təkmilləşdirilməsi” elmi-tədqiqat laboratoriyasının müdiri, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının professoru Qafarova Maya , alətləri düzəldən, usta Yaqubov Musa, ifaçı Mərkəz Şuşalı idi. Humanitar Kollecin müəllimi Mərkəz Şuşalı xalq mahnıları və muğamlar ifa edərək , alətlərin səslənməsini seminar iştirakçılarına təqdim etdi.
  “Azərbaycan şifahi ənənəli professional musiqinin və onun müasir istiqamətlərinin öyrənilməsi” elmi – tədqiqat laboratoriyasının müdiri, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent İsmayılzadə Nuridə, aparıcı elmi işçilər Süleymanova Ruqiyyə, Ramazanov Rüfət, böyük elmi işçilər Bayraməlibəyli Nərminə, Abduləliyev Ariz, Rzayeva Mehparə, elmi işçilər Nəsirova Fidan, İsmayılova Elmina, Hüseynova Nərminə, Bayramova Nigar və başqaları seminarda iştirak edirdi.
  Nuridə İsmayılzadə və digər seminar iştirakçıları tərəfindən suallar və tövsiyələr verildi, fikir mübadilələri aparıldı. Suallar dolğun cavablandırıldı və tövsiyələrin gələcəkdə nəzərə alınacağı söylənildi.
  Yeniliklər, axtarışlar hər zaman olub və olacaq. Lakin tarixdə nəyin qalacağını Ulu öndər Heydər Əliyevin söylədiyi kimi “Tarix həmişə hər şeyi öz yerinə qoyar”.

  Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının doktorantı, Azərbaycan şifahi ənənəli professional musiqinin və onun müasir istiqamətlərinin öyrənilməsi elmi laboratoriyasının elmi işçisi. 

  Könül Əhmədova