• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  1 – 30 iyun 2022 il

  “MUSİQİÇİLƏRİN PEDAQOJİ USTALIĞI” BİRİNCİ BEYNƏLXALQ MÜSABİQƏSİNİN NƏTİCƏLƏRİ (layihənin müəllifi – T.Seyidov). Bakı, 1 – 30 iyun 2022 il.

  “MUSİQİÇİLƏRİN PEDAQOJİ USTALIĞI”

  BİRİNCİ BEYNƏLXALQ MÜSABİQƏNİN

  (videoyazılar əsasında)

  N Ə T İ C Ə L Ə R İ

  (50 yaşına qədər şəxslər üçün) 

  İştirakçılar – 121

  Müəllif və layihə rəhbəri – Tərlan Seyidov

   

  Bakı, BMA, 1 – 30 iyun 2022-ci il

   

  Sədr – BMA-nın rektoru F.Bədəlbəyli

  Həmsədr – BMA-nın məktəb-studiyasının direktoru T.Seyidov

   “FORTEPİANO” NOMİNASİYASI

   

  Münsiflər (əlifba sırası ilə):

  Acalova G., Dadaşova M., Əliyeva A., Quliyeva N., Məmmədova E.,

  Muradova P. (ABŞ), Rimazi N., Rüstəmova A., Sultanov N. (ABŞ), Svitova Т. (Rusiya)

   

  LAUREAT – 5

   1. Bulqakova Yuliya Viktorovna 16.05.1976

  Россия, г. Новороссийск

  ГБПОУ КК «Новороссийский музыкальный колледж им. Д.Д.Шостаковича»

  Mövzu: «Работа над фортепианной техникой на примере этюдов Черни»

  https://youtu.be/QDBuFXZteTs

   2. Zeynalova Nuranə Şıxəli 09.05.1982

  Azərbaycan, Bakı

  Bakı Musiqi Akademiyasının məktəb-studiyası

  Mövzu: “Azərbaycan fortepiano ifaçılığı metodikasında milli məqamlarla bağlı yeni meyarlar”

  https://www.youtube.com/watch?v=GXjyeVcZsNY

   3. Sayutkin Yuri Sergeyeviç 19.10.1972

  Türkiyə, Antalya

  Mövzu: “С.Рахманинов. Этюд-картина op.39 № 5 es-moll”

  https://www.youtube.com/watch?v=ZoGaMBkz0YI

   4. Bayramova Viktoriya Vladislavovna 07.11.1985

  Azərbaycan, Qusar (müşayiət)

  Uşaq İncəsənət Məktəbi

  Mövzu: “Azərbaycan xalq rəqsləri” (müşayiət)

  https://youtu.be/LyrVARHOR3c

   5. Məlikova Nigar Akif 13.06.1979

  Azərbaycan, Bakı

  Bakı Musiqi Akademiyası

  Mövzu: “S.Raxmaninov. Prelüd cis-moll, op.3 No 2”

  https://youtu.be/l-Dlwu1MJe0

   

  DİPLOMANT – 3

   1. Hacıyeva Nüşabə Azər 30.10.2000

  Azərbaycan, Bakı

  Bakı Musiqi Akademiyası

  Mövzu: “İ.S.Baxın C-dur prelüd və fuqası (“Wohltemperiertes Klavier”, I cild)”

  https://youtu.be/gBeZkuTCwa8

   2. Vəliyeva Məryəm Vüqar 17.05.2002

  Azərbaycan, Bakı

  Bakı Musiqi Akademiyası

  Mövzu: “V.Motsart. Sonata B-dur K. 570”, I hissə

  https://youtu.be/v5hyns4ptiI

   3. Əsgərova Pərvin Ramin 11.09.1999

  Azərbaycan, Bakı

  Bakı Musiqi Akademiyası

  Mövzu: “Raxmaninov. Etude op.33 No 7 (4)”

  https://youtu.be/BLtWF-RtlXw

   

  HƏVƏSLƏNDİRİCİ DİPLOM – 3

   1. Əskərova Güllü İdris 29.09.1977

  Azərbaycan, Şirvan

  Uşaq Musiqi Məktəbi

  Mövzu: “İ.S.Bax. Üç səsli invensiya a-moll”

  https://www.youtube.com/watch?v=IRvX3pIrnZM&t=4s

   2. Məsimova Fərqanə Ziyanur 19.08.1992

  Azərbaycan, Şəki

  Uşaq İncəsənət Məktəbi

  Mövzu: “Etüd üzərində iş”

  https://youtu.be/3CeR3lARseg

  Mövzu: “Qamma və “Bayatı Şiraz” ladı üzərində iş”

  https://youtu.be/8PqWLtP064Q

   3. Yusifova Kubra Əsədullah 16.08.1975

  Azərbaycan, Şəki

  Uşaq İncəsənət Məktəbi

  Mövzu: “Работа над художественным образом в пьесе В.Гиллока "Призрачный всадник"

  https://www.youtube.com/watch?v=iPnpOfy6hE0

    

  İŞTİRAKA GÖRƏ SERTİFİKAT – 37

   1. Məmmədov Asim Seymur 07.02.1998

  Azərbaycan, Göyçay

  A.Məmmədov adına Uşaq Musiqi Məktəbi

  Mövzu: “Etüdlər”

   2. Qafarlı Aydan Əhliman 14.05.1996

  Azərbaycan, Göyçay

  A.Məmmədov adına Uşaq Musiqi Məktəbi

  Mövzu: “İ.S.Bax kiçik prelüdiya və fuqalar məcmuəsindən 12 №-li prelüd üzərində iş”

   3. Baxşiyeva Leyla Elman 19.02.1991

  Azərbaycan, Qobustan

  R.Behbudov adına Uşaq İncəsənət Məktəbi

  Mövzu: “I.Berkoviç “Etüd”, M.Nəsirbəyov “Mahnı”, Transpozisiya”

   4. Mövsümova Vəfa Şirin 02.08.1976

  Azərbaycan, Şirvan

  Uşaq Musiqi Məktəbi

  Mövzu: “M.Klementi “Sonatina “C-dur,

  R.Şuman. Uşaq albomundan "Cəsur atli"

   5. Babayeva Naidə Naidə 25.05.1977

  Azərbaycan, Sumqayıt

  Əhməd Bakıxanov adına 1№-li Uşaq İncəsənət Məktəbi

  Mövzu: Etüd və polifonik əsər üzərində iş.

   6. Yəhyayeva Lalə Abbas 22.01.1982

  Azərbaycan, Sumqayıt

  Əhməd Bakıxanov adına 1№-li Uşaq İncəsənət Məktəbi.

  Mövzu: “Ümumi dərs”

   7. İsmayılova Ülviyyə Faiq 28.07.1978

  Azərbaycan, Yevlax

  Yevlax şəhər, 1 №-li Uşaq Musiqi məktəbi

  Mövzu: “Yozef Haydn Do major sonata partita”

   8. Bağıyeva Kəmalə Tofiq 14.04.1977

  Azərbaycan, Şamaxı

  İncəsənət Təhsili Mərkəzi

  Mövzu: “Polifoniya üzərində iş: İ.S.Bax. Prelyudiya və Fuqa Si-bemol major (YXK, 1-ci cild)”

   9. Hüseynova Nərmin Elşad 13.05.1988

  Azərbaycan, Şamaxı

  İncəsənət Təhsili Mərkəzi

  Mövzu: “İ.Haydn. Sonata-Partita Do major (1-ci hissə, Alleqro təhlili)”

   10. Məmmədova Səadət Akif 19.10.1986

  Azərbaycan, Bakı

  Cövdət Hacıyev adına 3 nömrəli OMM

  Mövzu: “Etüd və sonatina üzərində iş”

   11. Murtuzayeva Nuridə Akif 24.08.1981

  Azərbaycan, Cəbrayıl

  Uşaq Musiqi Məktəbi

  Mövzu: “I.B.Kramer. Etüd f-moll, əsər 60 № 8”

   12. Qasımova Mənzər İmran 21.03.1985

  Azərbaycan, Cəbrayıl

  Uşaq Musiqi Məktəbi

  Mövzu: “P.İ.Çaykovski. “İlin fəsilləri”. İyun –“Barkarola” fortepiano pyesinin obrazlı təhlili”

   13. Sultanova Ülviyyə Məzahir 05.04.1974

  Azərbaycan, Quba

  Uşaq İncəsənət məktəbi

  Mövzu: “Fikrət Əmirov. “Lirik rəqs”

   14. Mustafazadə Anara Məhəmməd 19.02.91

  Azərbaycan, Yevlax

  Aşağı Qarxun kənd, Uşaq Musiqi Məktəbi

  Mövzu: “V.A.Motsart. Sonata a-moll üzərində iş”

   15. Əliyeva Şeyda Əhməd 16.09.1987

  Azərbaycan, Yevlax

  Aşağı Qarxun kənd, Uşaq Musiqi Məktəbi

  Mövzu: “Texnikanın təkmilləşdirilməsi üzərində iş”

   16. Qədirova Nigar Məmmədsadıq 16.11.1981

  Azərbaycan, Şəki

  4 № li Uşaq Musiqi Məktəbi

  Mövzu: “A.Zeynallı. Rəqs, Ş.Quno. Vals, L.Bethoven. Sonatina №10 F-dur”

   17. Yahyayeva Qənirə Asif 13.08.1993

  Azərbaycan, Göyçay

  A.Məmmədov adına Uşaq Musiqi Məktəbi

  Mövzu: “Y.Haydn. 30 N-li Sonata”  

  Mövzu: S.Raxmaninov. 5 N-li Prelüd”

  18. Abdullayev Elçin Məhərrəm 15.12.1986

  Azərbaycan, Qax

  Uşaq İncəsənət Məktəbi

  Mövzu: “Wedding Murch (Toy marşı)”

   19. Xəlilova Sevinc Abid 09.04 1975

  Azərbaycan, Qax

  Uşaq İncəsənət Məktəbi

  Mövzu: “Applikatura və pyes üzərində iş (Motsart. “Yumoreska”)”

   20. Quliyeva Əsmər Rza 28.08.1993

  Azərbaycan, Mingəçevir

  Bülbül adına 2 nömrəli uşaq musiqi məktəbi

  Mövzu: “D.Şostakoviç. Şarmanka C dur”

   21. Abdullayeva Məlahət Əli 12.05.1985

  Azərbaycan, Yevlax

  Xaldan kənd uşaq musiqi məktəbi

  Mövzu: “Fikrət Əmirov. “12 miniatür”dən Noktürn, A.Lemuan. Etüd, bəst. 37 № 20”

   22. Lətifova Könül Azad 18.06.1974

  Azərbaycan, Qax

  Uşaq İncəsənət Məktəbi

  Mövzu: “L.V.Bethovenin Kiçik sonata Fa major (II hissə, Rondo)”

   23. Cəfərova Şəbnəm Məzahir 03.06.1983

  Azərbaycan, Mingəçevir

  Bülbül adına 2 №-li Uşaq Musiqi Məktəbi

  Mövzu: “A.Leşqorn. “Etüd” C-dur (Парень с гармошкой)”

   24. Əliyeva Günel Habil 25.12.1992

  Azərbaycan, Saatlı

  Bülbül adına Uşaq Musiqi Məktəbi

  Mövzu: “M.Klementi. Sonatina, op. 36 № 1”

   25. Nərimanova Sərvanə Bəybala 26.05.1978

  Azərbaycan, Saatlı

  Bülbül adına Uşaq Musiqi Məktəbi

  Mövzu: “Azərbaycan xalq melodiyası”

   26. Həsilova Günay Məmməd 29.06.1986

  Azərbaycan, Qax

  Uşaq İncəsənət Məktəbi

  Mövzu: “Texniki məşğələ, I.Berkoviç. Etüd, P.Çaykovski. “Yatmış gözəl” baletinden Vals”.

  27. Muradova Rəvanə Adil 03.06.1994

  Azərbaycan, Ağdam

  Xan Şuşinski adına Muğam Uşaq Musiqi Məktəbi

  Mövzu: “Texnikanın inkişafı”

   28. Əskərova Nərgiz Ruzigar 12.05.1985

  Azərbaycan, Şəki

  3 nömrəli Uşaq Musiqi məktəbi

  Mövzu: “İ.S.Bax. İkisəsli invensiya a-moll”

  Mövzu: “K.Çerni. Etüd 12, F.Əmirov. Vals”

   29. Cəfərova Sevinc Faiq 01.01.1973

  Azərbaycan, Şəki

  3 nömrəli Uşaq Musiqi məktəbi

  Mövzu: “Йозеф Гайдн. Соната-Партита C-dur”

   30. Cavadova Türkan Rüstəm 12.04.1994

  Azərbaycan, Şəki

  3 nömrəli Uşaq Musiqi məktəbi

  Mövzu: “İ.S.Bax. İnvensiya № 3”

   31. Qarayeva Elnarə Bədrəddin 22.12.1975

  Azərbaycan, Mingəçevir

  Üzeyir Hacıbəyli adına 11 illik Musiqi Məktəbi

  Mövzu: “İ.Haydn. Sonatina Sol major”

   32. Nəsibova Nərmin Əvəz 07.1993

  Azərbaycan, Mingəçevir

  Mingəçevir şəhər, Üzeyir Hacıbəyli adına 11 illik Musiqi Məktəbi

  Mövzu: “İ.S.Bax. 3 səsli 15 saylı invensiya h-moll”

   33. Nağıyeva Əfsunə Rəhbər 20.12.1979

  Azərbaycan, Şirvan

  Uşaq Musiqi Məktəbi

  Mövzu: “Polifonik əsər üzərinə iş: İ.S.Bax.  3 səsli 15 saylı invensiya h-moll”,

  “Xalq rəqsi “Turacı” üzərində iş”

   34.  Əhmədova Elnarə Əzizağa10.1978

  Azərbaycan, Sumqayıt

  Bülbül adına 2 nömrəli Uşaq İncəsənət Məktəbi

  Mövzu: “Texnika və musiqi üzərində iş”

   35. Heydərli Jalə Hafiz 09.07.1991

  Azərbaycan, Mingəçevir

  Şəhid Fəxrəddin Qasımov adına Uşaq İncəsənət Məktəbi

  Mövzu: “M.Maqomayev. Marş”

   36. Lətifova Könül Azad 18.06.1974

  Azərbaycan, Qax

  Uşaq İncəsənət Məktəbi

  Mövzu: “L.V.Bethoven. Fa major Kiçik Sonatası (II hissə, Rondo)”

   37. Şəmiyeva Günel Akif 01.03.1982

  Azərbaycan, Şəki

  4 № li Uşaq Musiqi Məktəbi

  Mövzu: “E.Sabitoğlu. “Kəpənək” (müşayiət)

  “MUSİQİ ƏDƏBİYYATI” NOMİNASİYASI

   

  Münsiflər (əlifba sırası ilə):

  Abbasova R., Dadaşzadə Z., Kərimova T. (Türkiyə), Mahmudova G.,

  Məmmədova R., Nəsirova K., Somov A. (Qazaxıstan), Voyxanskaya V. (İsrail)

   

  LAUREAT – 6

   1. İqnatenko Mariya Yevgenyevna

  Qazaxıstan, Almatı

  P.Çaykovski ad. Almatı Musiqi Kolleci

  Mövzu: “Сергей Дягилев – противоречивая и яркая личность ХХ века”

  https://youtu.be/RqpuoecsCVY

  Mövzu: “Искусство есть все, что нас окружает. Международный Дягилевский фестиваль искусств”

  https://youtu.be/n6sK6XKIF2s

  Mövzu: “Быть с веком наравне. Кара Караев”

  https://youtu.be/gp9l6fjyxaA

  Mövzu: “Камиль Сен-Санс. "Карнавал животных”

  https://youtu.be/hUsQkbYNZsg 

  https://www.youtube.com/watch?v=hUsQkbYNZsg

   2. Zöhrabova Leyla Ramiz 02.03.1984

  Azərbaycan, Bakı

  Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyası

  Mövzu: “Azərbaycan xalq rəqsləri”

  https://youtu.be/FJPJ7rbDu_g

   3. Hacıyeva Şəfəq Ramiz 24.09.1981

  Azərbaycan, Bakı

  Bakı Musiqi Akademiyasının məktəb-studiyası

  Mövzu: "Rauf Hacıyevin həyat və yaradıcılığı"

  https://youtube.com/watch?v=qZEezsxdeNM&feature=share

   4. İbrahimova Aytən Oqtay 08.03.1978

  Azərbaycan, Bakı

  Bakı Musiqi Akademiyasının məktəb-studiyası

  Mövzular: “Arif Məlikov. Bir ömürdə dahiliyin min çaları”. Praktik tədris materialı

  https://youtube.com/watch?v=xIPwBfOTVuE&feature=share

  “Üzeyir Hacıbəylinin “Arşın mal alan” musiqili komediyası”. Praktik tədris materialı

  https://youtube.com/watch?v=UAT7l0XETtc&feature=share

  “Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının Orta ixtisas musiqi məktəb-studiyası elmi-metodiki və eksperimental laboratoriya kimi”

  https://www.youtube.com/watch?v=exnDGAwFHOE

  “Ramiz Mirişlinin əziz xatirəsinə ithaf”

  https://www.youtube.com/watch?v=cYm2Gv8uACE

  “İsmayıl Hacıbəyov yaradıcılığına bir nəzər”

  https://www.youtube.com/watch?v=A6H2fbolI9M

  “Xəyyam Mirzəzadənin xatirəsinə”

  https://www.youtube.com/watch?v=isZgq4jwULg

  “Посвящение Арифу Меликову”

  https://www.youtube.com/watch?v=aYu97d5QOFk

  “Aqşın Əlizadənin yaradıcılığı haqqında”

  https://www.youtube.com/watch?v=QTeZGLpGvzE

  “Arif Məlikov haqqında məruzə”

  https://www.youtube.com/watch?v=g_6EZmTgr6k&t=2s

  “Arif Məlikovun vokal musiqisi haqqında”

  https://www.youtube.com/watch?v=BbpjYsLNCLQ

  “Arif Məlikov. "Məhəbbət əfsanəsi" baleti haqqında”

  https://www.youtube.com/watch?v=3BNIy8NSp-s&t=6s

  “Arif Məlikov. "Mən ittiham edirəm..."

  Qanlı 20 yanvar hadisələrinə həsr olunmuş kitabı haqqında”

  https://www.youtube.com/watch?v=p6H37GBaCo0

  “Arif Məlikovun fortepiano musiqisi. İki pyes - "Düşüncə", "Noktürn"”

  https://www.youtube.com/watch?v=t4qNc7iDSkg

  “Arif Məlikov. Solo violin üçün sonata”

  https://www.youtube.com/watch?v=EMKN6cXHoyU

  “Arif Məlikovun mahnı yaradıcılığına bir nəzər”

  https://www.youtube.com/watch?v=g19kox5cxyg

  “Arif Məlikovun xatirəsinə...”

  https://www.youtube.com/watch?v=qlwanPaK9uk

   5. Nadirbekova Ayşa Almabekkızı

  Qazaxıstan, Almatı

  P.Çaykovski ad. Almatı Musiqi Kolleci

  Mövzular: “Музыкальное направление Кроссовер”,

  “Однажды в Испании… Ф. Таррега и П.Виардо”

  https://youtu.be/xf6xB89kKzA

   

  DİPLOMANT – 12

   1. Haşımova Nuridə Yusif 18.11.1984

  Azərbaycan, Bakı

  4 saylı Uşaq İncəsənət Məktəbi

  Mövzu: “N.A.Rimski-Korsakovun «Şəhrizad» simfonik süitası”

  https://www.youtube.com/watch?v=ROJ0JlBErf0

   2. Abdulqədirova Nigar Rafiq 08.05.1987

  Azərbaycan, Şəki

  4 saylı Uşaq Musiqi Məktəbi
  Mövzu: “Asəf Zeynallının həyat və yaradıclığı”

  https://youtu.be/CaO6vw94NEs

   3. Cəfərova Lalə Mahir 14.09.1989

  Azərbaycan, Bakı

  Şövkət Ələkbərova adına 20 saylı Onbirillik Musiqi Məktəbi

  Mövzu: “Səid Rüstəmovun həyat və yaradıcılıq yolu. Mahnı yaradıcılığı”.

  https://youtu.be/Wo3ucjVyBdA

   4. Sviridenko Angelina Andreyevna

  Qazaxıstan Almatı

  P.Çaykovski ad. Almatı Musiqi Kolleci

  Mövzular: “Искусство 1-й половины ХХ века”,

  https://youtu.be/17-bVxF93qk

   Музыкальная культура страны восходящего Солнца”

  https://youtu.be/ItgfR0o59gk

   5. Arıstanova Danaşım Arıstankızı

  Qazaxıstan, Almatı

  P.Çaykovski ad. Almatı Musiqi Kolleci

  Mövzu: “Влияние критики на «судьбу» художественного произведения”

  https://youtu.be/laYwjiZyu20

   6. Vasilkova Yekaterina Sergeyevna

  Qazaxıstan, Almatı

  P.Çaykovski ad. Almatı Musiqi Kolleci

  Mövzu: “Восемь фактов о легенде Джорже Энеску”

  https://youtu.be/uaazdJF-b04

   7. Jumaş Juldız Almazkızı

  Qazaxıstan, Almatı

  P.Çaykovski ad. Almatı Musiqi Kolleci

  https://youtu.be/Ly1iEuzz1lQ

  Mövzular: “Творческая судьба. Анри Вьётан”

  “Джесси Норман”

  https://youtu.be/rVhkLRg-_Es

   8. Арыстанова Данашым Арыстанкызы и Шерер Ольга Константиновна HƏMMÜƏLLİFLƏR

  Qazaxıstan, Almatı

  P.Çaykovski ad. Almatı Musiqi Kolleci

  Mövzu: “Фентези и музыка: познай сказку”

  https://youtu.be/gv_xZv4e-hw

  9. Свириденко Ангелина Андреевна и Веретельная Алина Олеговна HƏMMÜƏLLİFLƏR

  Qazaxıstan, Almatı

  P.Çaykovski ad. Almatı Musiqi Kolleci

  Mövzular: “Поп-культура страны восходящего Солнца. Часть 1”

  https://youtu.be/9HX7i1O1yZs

  “Поп-культура страны восходящего Солнца. J-POP Часть 2”

  https://youtu.be/sryC3rHvie0

   10. Шерер Ольга Константиновна и Мукушева Асель Мадиевна

  HƏMMÜƏLLİFLƏR

  Qazaxıstan, Almatı

  P.Çaykovski ad. Almatı Musiqi Kolleci

  Mövzular: “Современная музыка Скандинавии.

  Часть 1”

  https://youtu.be/UagGqbYxj0c

  “Современная музыка Скандинавии

  Часть 2”

  https://youtu.be/EE6_MsWdQf4

   11. Torosyan Anna

  Qazaxıstan, Almatı

  P.Çaykovski ad. Almatı Musiqi Kolleci

  Mövzu: “Военно-революционная тематика в творчестве разных эпох”

  https://youtu.be/jJg7AyS0d9U

   12. Tabiyev Daniil Azatoviç

  Qazaxıstan, Almatı

  P.Çaykovski ad. Almatı Musiqi Kolleci

  Mövzu: “Музыка в фильмах Андрея Тарковского”

  https://youtu.be/qvWbQ48D7gk

   

  HƏVƏSLƏNDİRİCİ DİPLOM – 6

   1. Kərimova Nazilə Razim 05.09.1974

  Azərbaycan, Şamaxı

  İncəsənət Təhsili Mərkəzi

  Mövzu: “F.Əmirovun “Sevil” operası”

  https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=q2_TNCvwlcU

   2. Rəhimova Gülnar Rafiq 19.08.1982

  Azərbaycan, Lənkəran

  C.Cabbarlı adına 1 saylı Uşaq Musiqi Məktəbi

  Mövzu: “Dmitri Şostakoviç”

  https://youtu.be/I6hmg5cYRuM

   3. Rəsullu Leyla Elman 12.09.1993

  Azərbaycan, Şəki

  4 saylı Uşaq Musiqi Məktəbi
  Mövzu:”Kino musiqisi”

  https://youtu.be/UwHvI9e0e5Q

   4. Məmmədova Ləman Əli 02.01.1975

  Azərbaycan, Bakı

  13 li Səid Rüstəmov adına 13 saylı Uşaq Musiqi Məktəbi

  Mövzu: “Vasif Adıgözəlovun yaradıcılığı”

  https://youtu.be/K8o1i35h5yk

   5. Əliyeva Güllü Rəsul 17.02.1993

  Azərbaycan, Mingəçevir

  Üzeyir Hacıbəyli adına 11 illik Musiqi Məktəbi

  Mövzu: “Fikrət Əmirovun həyat və yaradıcılıq yolu”

  https://www.youtube.com/watch?v=qeiOHOxMNEA

   6. Əliyeva Elnurə Məmmədiyə 22.06.1988

  Azərbaycan, Şəki

  Uşaq İncəsənət Məktəbi

  Mövzu: “P.Çaykovskinin “Şelkunçik baleti””

  https://youtu.be/FW0vJo2Rn2c

   

   “MUSİQİ PSİXOLOGİYASI” NOMİNASİYASI

   

  Münsiflər (əlifba sırası ilə):

  Abbasova R., Dadaşzadə Z., Kərimova T. (Türkiyə), Mahmudova G.,

  Məmmədova R., Nəsirova K., Voyxanskaya V. (İsrail)

   

  LAUREAT

   1. Somov Anton Aleksandroviç

  Qazaxıstan, Almatı

  P.Çaykovski adına Musiqi Kolleci

  Mövzu: “Развитие эмоционального интеллекта на уроках музыки”

  https://youtu.be/r_AnXYcJoaE

    

   “SOLFECİO VƏ MUSİQİ NƏZƏRİYYƏSİ” NOMİNASİYASI

   

  Münsiflər (əlifba sırası ilə):

  Abbasova R., Dadaşzadə Z., Kərimova T. (Türkiyə), Mahmudova G.,

  Məmmədova R., Nəsirova K., Somov A. (Qazaxıstan), Voyxanskaya V. (İsrail)

   

  LAUREAT – 5

   1. Talıbova Çiçək Ramazan 18.12.1989

  Azərbaycan, Bakı

  C.Hacıyev adına 3 saylı 11 illik Musiqi Məktəbi.

  Mövzu: «Qamma və onun elementləri»

  https://www.youtube.com/watch?v=vMjKIlI2Ti4

   2. Məmmədzadə Fəriqə Rəsul 12.12.1992

  Qara Qarayev adına Mərkəzi İncəsənət Məktəbi 

  Musiqinin elementar nəzəriyyəsi.

  17 silsilə mövzular

  https://youtube.com/playlist?list=PLGb01FAPEVSFzX75J9f-q24KkTtjRimXi

   3. İbrahimova Aytən Oqtay 08.03.1978

  Azərbaycan, Bakı

  Bakı Musiqi Akademiyasının Məktəb-studiyası

  Mövzu: “Dominantseptakkord və dönmələri”

  https://youtu.be/qcOzl7LbcDk

   4. Hacıyeva Şəfəq Ramiz 24.09.1981

  Azərbaycan, Bakı

  Bakı Musiqi Akademiyasının Məktəb-studiyası

  Mövzu: “İntervallar və sekvensiya

  https://youtu.be/E-OGlEJe5iE

   5. İbrahimova Sevinc Şirindil 12.12.1973

  Azərbaycan, Xırdalan

  11 illik Musiqi Məktəbi

  Mövzu: “Xasiyyətli İntervallar”

  https://youtu.be/HYDeKXm1NEo

   

  DİPLOMANT – 9

   1. İqnatenko Mariya

  Qazaxıstan, Almatı

  P.Çaykovski ad. Almatı Musiqi Kolleci

  Mövzu: “Третье обращение D7 – D2 в гармоническом миноре. Малый мажорный секундаккорд”

  https://www.youtube.com/watch?v=mRGCunpje6A&t=18s

   2. Məmmədova Şahanə Zahid 31.01.1990

  Azərbaycan, Qobustan

  R.Behbudov adına Uşaq İncəsənət Məktəbi

  Mövzu: “Notların ölçüsünü artıran əlavə işarələr”

  https://youtu.be/mxsFD6CwHqs

   3. Əliyeva Cəvahir Fərman 18.06.1989

  Azərbaycan, Bakı

  Əhməd Bakıxanov adına 6 saylı Uşaq Musiqi Məktəbi

  Mövzu: “Minor qamması və onun üç növü”

  https://www.youtube.com/watch?v=aUyPVuTJSiw&feature=youtu.be

   4. Mustafayeva Neyjən Məhərrəm 27.09.2001

  Azərbaycan, Bakı

  Bakı Musiqi Akademiyası

  Mövzu: “Sonata forması”

  https://youtu.be/NLaIvbHmpl0

   5. Möhbalayeva Rəvanə Mayıl 21.07.1975

  Azərbaycan, Quba

  Uşaq İncəsənət Məktəbi

  Mövzu: “A-dur və fis-moll-da keçilən mövzuları işləmək”

  https://youtu.be/zOSupOF5LWU

   6. Tağıyeva Səidə Ələsgər 17.08.1981

  Azərbaycan, Bakı

  Səid Rüstəmov adına 13 saylı Uşaq Musiqi Məktəbi

  Mövzu: “2/4, 3/4, 4/4 hesablarında dirijorluq, ikisəsli solfecio, transpozisiya”

  https://www.youtube.com/watch?v=Zz4ecKXlTeQ

   7. Məmişova Gülnarə Rəhman 26.01.1980

  Azərbaycan, Şəki

  4 saylı Uşaq Musiqi Məktəbi

  Mövzu: “Mi-bemol major qamması. Qammalarda sadə intervalların qurulması”

  https://youtu.be/ssh8jZ8h4JM

   8. Lətifova Cəmilə Əmirağa 29.05.1990

  Azərbaycan, Mingəçevir

  Üzeyir Hacıbəyli adına 11 illik Musiqi Məktəbi

  Mövzu: “Əsas üçsəslilər və dönmələri”

  https://www.youtube.com/watch?v=Y2Z21Rha4ZE

   9. Əliyeva Nigar Habil 22.12.1988

  Azərbaycan, Mingəçevir

  Üzeyir Hacıbəyli adına 11 illik Musiqi Məktəbi

  Mövzu: “Sabit və qeyri-sabit səslər”

  https://www.youtube.com/watch?v=qPusfuWedpI

   

  HƏVƏSLƏNDİRİCİ DİPLOM – 16

   1. Kərimova Lalə Ehtibar 29.01.1994

  Azərbaycan, Göyçay

  A.Məmmədov adına Uşaq Musiqi Məktəbi

  Mövzu: «Major qamması»

  https://www.youtube.com/watch?v=6S1KZw0Mxu4&t=2s

   2. Məmmədova Elnurə Yusif 21.05.1974

  Azərbaycan, Bakı

  4 saylı Uşaq Musiqi Məktəbi

  Mövzu: “Ladlar”

  https://youtu.be/VZxd4C8_Kh0

   3. Əliyeva Sənubər Etibar 11.03.1990

  Azərbaycan, Cəbrayıl

  Uşaq Musiqi Məktəbi

  Mövzu: “Re major qammasında üç səsliləri təyin etmək, tetraxodlara ayirib oxumaq

  https://www.youtube.com/watch?v=86iKHdLFHO8

  4. İbrahimova Könül Fəzail 04.06.1974

  Azərbaycan, Lənkəran

  C.Cabbarlı adına 1 saylı Uşaq Musiqi Məktəbi

  Mövzu: “İnterval”

  https://youtu.be/7BLws8a7TmY

   5. Bayramova Yeganə Səyyar 01.08.1874

  Azərbaycan, Mingəçevir

  Bülbül adına 2 saylı Uşaq Musiqi Məktəbi

  Mövzu: “Əsas üçsəslilər və dönmələri”

  https://www.youtube.com/watch?v=qaZpzVwjrn0

   6. Nəzərova Gülnur Zəfər 01.09.1993

  Azərbaycan,Yevlax

  Aşağı Qarxun kənd Uşaq Musiqi Məktəbi

  Mövzu: “Dominantseptakkord”

  https://youtu.be/lKtStd0eUbQ

   7. Məmmədova Gülüstan Müseyib  25.11.1985

  Azərbaycan,Yevlax

  Aşağı Qarxun kənd Uşaq Musiqi Məktəbi

  Mövzu: “Diyezli qammalar”

  https://youtu.be/4pPyTaU0b2c

   8. Əmirova Nuranə Fuad 04.03.1999

  Azərbaycan, Mingəçevir

  Bülbül adına 2 saylı Uşaq Musiqi Məktəbi

  Mövzu: “Sadə intervallar”

  https://www.youtube.com/watch?v=WjD1TGDvAac

   9. Səmədova Şəbnəm İsbərxan 28.05.1985

  Azərbaycan, Saatlı

  Bülbül adına Uşaq Musiqi Məktəbi

  Mövzu: “Dominantseptakord və onun dönmələri”

  https://youtu.be/0Rw5G2TyhsU

   10. Səmədova Aynur Mehman 21.03.1990

  Azərbaycan, Saatlı

  Bülbül adına Uşaq Musiqi Məktəbi

  Mövzu: “Üçsəsli akkord və onun növləri”

  https://youtu.be/lv8lsEYUI9Q

   11. Abdullayeva Aygül Sadiq 02.12.1990

  Azərbaycan, Şəki

  Uşaq İncəsənət Məktəbi

  Mövzu: “İntervallar”

  https://youtu.be/G-B0Lni5e5s

   12. Fəttahova Lalə Akif 01.02.1994

  Azərbaycan, Şəki

  Uşaq İncəsənət Məktəbi

  Mövzu: “Qamma mövzusunun ümumi icmalı”

  https://youtu.be/9Twkrf-fD7Q

   13. Hüseynova Kəmalə Salman 29.03.1985

  Azərbaycan, Mingəçevir

  Üzeyir Hacıbəyli adına 11 illik Musiqi Məktəbi

  Mövzu: “Qeyri-sabit səslərin sabit səslərə həlli”

  https://www.youtube.com/watch?v=0_nyOWiGjb0

   14. Nəsirova Təranə Əliheydər 12.01.1974

  Azərbaycan, Lənkəran

  C.Cabbarlı adına 1 saylı Uşaq Musiqi Məktəbi

  Mövzu: “Dominantseptakkord”

  https://youtu.be/6tzrXTXUhn4

   15. Əmirova Aynur Səfər 24.06.1973

  Azərbaycan, Lənkəran

  Mövzu: “İntervalların enharmonik bərabərliyi”

  https://youtu.be/2l6fI09d0xs

   16. Musayeva Günəş Bahəddin 19.07.1990

  Azərbaycan, Bakı

  Bakı Musiqi Akademiyası

  Mövzu: “Dominantseptakkord və onun dönmələri”

  https://youtu.be/lCO968jaEQA

    

   “SİMLİ ALƏTLƏR” NOMİNASİYASI

   

  Münsiflər (əlifba sırası ilə):

  Abbaszadə N., Axundzadə Y., Fomenko L. (Başkortostan), Həsənzadə Q. (Türkiyə), Quliyeva G.

   

  DİPLOMANT – 3

   1. Mustafayeva Tahirə Əlipaşa  28.03.1987

  Azərbaycan, Bakı

  BMA-nın Məktəb-studiyası

  Mövzu: “Goltermanın 3 saylı konsertinin öyrənilməsi üzərində iş”

  https://youtu.be/RnbGYkOEPnU

   2. Allahverənov Nurlan Elşən 17.06.1998

  Azərbaycan, Şamaxı

  İncəsənət Təhsili Mərkəzi

  Mövzu: “İ.S.Bax. Konsert a-moll (1-ci hissə)”

  https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=jMOvcS-jbtc

   3. Şahbazi Turan Asəf 22.12.1992

  Azərbaycan, Gəncə

  Z.Qayıbov adına 5 saylı Uşaq Musiqi Məktəbi

  Mövzu: “Qamma G-dur, F.Əmirov  “Ballada””

  https://www.youtube.com/watch?v=wUZJZqkN7nU

   

  HƏVƏSLƏNDİRİCİ DİPLOM – 2

   1. Lətifova Sayalı Əliəsgər 10.09.1994

  Azərbaycan, Şəki

  4 saylı Uşaq Musiqi Məktəbi

  Mövzu: “Motsart. ”Vals”, “Allegretto”,  Berkoviç. “Ququ quşu”,  Bethoven. Sonatina G-dur, Rodionov. Etüd № 1, Qnesina-Vitaçek. Etüd № 7”

  https://youtu.be/Yjz_VI7YDto

   2. Rzayeva Tahirəxanım Rasim 04.01.1996

  Azərbaycan, Quba

  Uşaq İncəsənət Məktəbi

  Mövzu: “N.Baklanova. Mazurka”

  https://youtu.be/14o3kXYbrEM

    

  “NƏFƏS ALƏTLƏRİ” NOMİNASİYASI

   

  Münsiflər (əlifba sırası ilə):

  Abbaszadə N., Axundzadə Y., Fomenko L. (Başkortostan), Həsənzadə Q. (Türkiyə), Quliyeva G.

   

  LAUREAT – 3

   1. Zülfüqarova Amina Cahangir  (fleyta)

  Azərbaycan, Bakı

  Bakı Musiqi Akademiyası

  Mövzu: «Соната для флейты и фортепиано Франсиса Пуленка»

  https://youtu.be/36Mi-lxInqc

  2. Məmmədov Anar Fizuli (klarnet) 12.11 1985

  Azərbaycan, Bakı

  Bülbül adına Musiqi Məktəbi

  Mövzu: «Dərs prosesinin metodik ardıcıllığı»

  https://youtu.be/3wAMgRl3DM4

   3. Bağırov Şərif Oqtay (klarnet) 08.05.1992

  Azərbaycan, Bakı

  Azərbaycan Milli Konservatoriyası nəzdində İncəsənət Gimnaziyası

  Mövzu: «Alamiro Giampieri. Carnevale di Venezia»

  https://youtu.be/s5rYQXefXZg

   

   “XOR VƏ SOLO OXUMA” NOMİNASİYASI

   

  Münsiflər (əlifba sırası ilə):

  Axundova O., İmanova G., Kurqanova M. (Rusiya), Qafulov A., Qasımova X.,

   

  HƏVƏSLƏNDİRİCİ DİPLOM – 3

   1. Kərimova Nuranə Məhərrəm 07.03.1991 (xor)

  Azərbaycan, Yevlax

  Aşağı Qarxun kənd Uşaq Musiqi Məktəbi

  Mövzu: “Səs açma məşğələləri, müxtəlif əsərlər üzərində iş”

  https://youtu.be/hLKdgaCZK98

   2. Lətifova Əfsanə Məzahir 10.10.1986 (xor)

  Azərbaycan, Şəki

  3 saylı Uşaq Musiqi Məktəbi

  Mövzu: “Çoxsəslilikdə texniki üsul kimi kanon formasının işlənməsi”

  https://youtu.be/MoyH17obaJA

   3. Hüseynova Xəyalə Əlisaat 22.08.1982 (solo oxuma)

  Azərbaycan, Bakı

  5 saylı Uşaq İncəsənət Məktəbi

  Mövzu: “Vokal sinfində açıq dərs”

  https://youtu.be/6L60nAml8BU

    

   “XALQ ÇALĞI ALƏTLƏRİ” NOMİNASİYASI

   

  Münsiflər (əlifba sırası ilə):

  Abbaszadə N., Həsənzadə Q. (Türkiyə), Quliyev R., Quliyeva G., Quliyeva N, Mansurov E.

   

  DİPLOMANT – 4

   1. Yahyayev Rəşad Şirvan 25.02.1990 (qarmon)

  Azərbaycan, Göyçay

  A.Məmmədov adına Uşaq Musiqi Məktəbi

  Mövzu: “T.Bakıxanovun Konserti”. I hissə

  https://www.youtube.com/watch?v=JFdGAr5sNaA&t=39s

   2. Abbasov Elşad Ehtiram 13.07.1989 (xanəndə)

  Azərbaycan, Yevlax

  Xaldan kənd Uşaq Musiqi Məktəbi

  Mövzu: “Mirzə Hüseyn segahı”

  https://youtu.be/YNXunsrsdgQ

   3. Orucov Səttar Rizvan 14.12.1992 (xanəndə)

  Azərbaycan, Mingəçevir

  Üzeyir Hacıbəyli adına 11 illik Musiqi Məktəbi

  Mövzu: “Şahnaz muğamı”

  https://www.youtube.com/watch?v=FgKZDGnFqIY

   4. İsgəndərov Ramil Rəsul 25.11.1986 (tar)

  Azərbaycan, Mingəçevir

  Üzeyir Hacıbəyli adına 11 illik Musiqi Məktəbi

  Mövzu: “Ü.Hacıbəyli. “Döyüşçülər Marşı”, S.Rüstəmov. Etüd № 75”

  https://www.youtube.com/watch?v=HKWKl5AP_rc

   

   Əsası: 2022-ci il iyunun 1-dən 30-dək Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasında videoyazılar əsasında keçirilən “Musiqiçilərin pedaqoji ustalığı” Beynəlxalq müsabiqənin (layihənin müəllifi – Tərlan Seyidov) münsiflər heyətinin protokolunun qərarı (50 yaşa qədər şəxslər üçün).

   

   

  REKTOR                                                                                       professor F.Ş.BƏDƏLBƏYLİ