• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  10 aprel 2024-cü il

  10 aprel 2024-cü il tarixində Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi  Akademiyasının “Azərbaycan ənənəvi musiqisi və müasir texnologiyalar”  kafedrasının professoru Mina xanım Hacıyeva  tərəfindən Qazaxstan Respublikasının Astana şəhərindəki Milli Xoreoqrafiya Akademiyasında keçirilən “Elm həftəsi” çərçivəsində “Azərbaycan musiqisinin novator nəsillərinin davamlılığı” mövzusunda  ustad dərs keçirildi.

  Ustad dərsdə  Qazax Milli Xoreoqrafiya Akademiyanın professor-müəllim heyəti, balet ifaçıları, bəstəkarlar, sənətşünaslar və xoreoqrafiya sənətinə yiyələnən  kollec, bakalavr və magistr səviyyəsində təhsil alan tələbələr iştirak etdilər. Tədbir zamanı vokal ifaları canlı olaraq səsləndirildi. Beynəlxalq müsabiqələr laureatı Firuza Raxmetova və Dina Mirmanova öz çıxışı ilə tədbirə rəngarənglik  qatdılar. 

  İnteraktiv üslubda keçirilən ustad dərs böyük maraqla və rəğbətlə qarşılandı.