• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  İsayeva Sevda Kamil qızı

   

  Doğum tarixi:1963-cü il aprelin 24-də Bakı şəhərində anadan olub.

  Təhsili: 1980-cı ildə Bakı şəhəri 12 saylı orta məktəbi bitirdikdən sonra Azərbaycan Dövlət Universitetinə (indiki Bakı Dövlət Universiteti) daxil olmuşdur. 1985-ci ildə həmin təhsil ocağını bitirərək, təyinat ilə Azərbaycan Hidrometeorologiya İdarəsində Atmosfer havasının mühafizəsi sahəsində çalışmışdır. 1989-cu ildə “Ekoloq” kooperativində, 1991-ci ildən isə Səbayel rayonu Elmi Ekoloji mərkəzində, 1994-cü ildən 2006-ci ilə qədər “Qamma-Servis” mətbəəsində işləmişdir.

  Elmi fəaliyyəti: 2010-cu ildən Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasında “Musiqi Akustikası” elmi-laboratoriyasında, hal-hazırda isə  “Şifahi   ənənəli  Azərbaycan  professional musiqisi  və yeni istiqamətlərin   tətbiqi : orqanologiya  və akustika”  yeni yaranmış elmi laboratoriyada kiçik elmi işçi vəzifəsində çalışır. 10-dan artıq  elmi məqalənin müəllifidir.

  Laboratoriyasının elmi işçiləri