• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Notlar

  Mirzəyev Musa

  "Adajio və vals-skertso". Mirzəyev Musa

  UOT: F-no-78  MG: M-63      
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi)

  Adajio və vals-skertso,skripka və fortepiano üçün. Mirzəyev M.

   

  Bakı, Azmuzqiz - 1963, 14 s.

   


  "Azərbaycan xalq mahnıları". Mirzəyev Musa

  UOT: Vok- 78  MG: M-63      
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi)

  Azərbaycan xalq mahnıları, fortepiano ilə oxumaq üçün işləmə. Mirzəyev M.

   

  Bakı, Azərnəşr-1962,18s.

   


  "Fars motivləri". Mirzəyev Musa

  UOT: F-no78  MG: M-63      
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi)

  Fars motivləri, fortepiano ilə oxumaq üçün. Mirzəyev M.

   

  M.:Muzıka -1979,23s.

   


  "Gənclik albomu". Mirzəyev Musa

  UOT: F-no78  MG: M-63      
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi)

  Gənclik albomu, fortepiano üçün. Pedaqoqik red: Delnova.V. Mirzəyev M.

   

  M.: Muzika-1966,24s.

   


  "Gənclik ordusu". Mirzəyev Musa

  UOT: Xor- 78  MG: M-63      
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi)

  Gənclik ordusu, fortepiano ilə xor üçün. Mirzəyev M.

   

  B.:Azərnəşr-1958,5s.

   


  "Konsert pyesləri". Mirzəyev Musa

  UOT: F-no78  MG: M-63      
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi)

  Konsert pyesləri, fortepiano üçün. Mirzəyev M.

   

  M.:Sov.Komp -1974,60s.

   


  "Sonata-kapriççio". Mirzəyev Musa

  UOT: F-no78  MG: M-63      
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi)

  Sonata-kapriççio, fortepiano üçün. Mirzəyev M.

   

  M.:Musiqisi-1966,26s.

   


  "Tokkata". Mirzəyev Musa

  UOT: F-no78  MG: M-63      
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi)

  Tokkata, fortepiano üçün. Mirzəyev M.

   

  B.:Azmuzqiz-1961,7s.

   


  "Yaz". Mirzəyev Musa

  UOT: Vok- 78  MG: M-63      
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi)

  Yaz, orta səs və fortepiano üçün. Mirzəyev M.

   

  M.:Sov.Komp.-1960,5s.

   


  Not vərəqi nümünələri