• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Notlar

  Rüstəmov Səid

  "Rəqs". Rüstəmov Səid

  UOT: F-no-78  MG: R-88
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Rəqs. Rüstəmov S. 
  (8 pyes. Skripka yaxud violonçel ilə fortepiano üçün köçürmə). 


  B: "Azərnəşr", 1973, səh.17-19.    

  "Sevirəm səni ". Rüstəmov Səid

  UOT: Vok-78  MG: R-88
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Sevirəm səni. Rüstəmov S.    
  (A.Şaiqin “Nüşabə”dramasına yazılmış musiqi), fortepiano ilə oxumaq üçün.


  B: Azərnəşr-1951,45s.   

  "Səhər nəğməsi". Rüstəmov Səid

  UOT: Vok-78  MG: R-88
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Səhər nəğməsi. Rüstəmov S.    
  Sözləri:Ə.Tələtindir,fortepiano ilə oxumaq üçün.


  B: Azərnəşr-1950,7s.   

  "Sumqayıt". Rüstəmov Səid

  UOT: Vok-78  MG: R-88
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Sumqayıt, səs və fortepiano üçün. Rüstəmov S.

  Bakı: Azmuzqiz-1950, 5s.   

  "Sürəyya". Rüstəmov Səid

  UOT: Vok-78  MG: R-88
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Sürəyya, səs və fortepiano üçün. Rüstəmov S.    


  B: Azmuzqiz-1949,5s.   

  "Tar məktəbi". Rüstəmov Səid

  UOT: Folk-78  MG: R-88
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Tar məktəbi. Rüstəmov S.  


  B: "Azərnəşr", 1966. – 150 səh.   

  "Toxucu qız". Rüstəmov Səid

  UOT: Vok-78  MG: R-88
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Toxucu qız. Rüstəmov S.   Sözləri:R.Rzanındır, fortepiano ilə oxumaq üçün. 


  B: Azərnəşr-1954,7s.   

  "Ukrayna". Rüstəmov Səid

  UOT: Vok-78  MG: R-88
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Ukrayna, fortepiano ilə oxumaq və xor üçün mahnıları. Rüstəmov S.

  Bakı: Azərnəşr-1964, 5 s.   

  "Uşaq mahnıları". Rüstəmov Səid

  UOT: Vok-78  MG: R-88
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Uşaq mahnıları, fortepiano ilə oxumaq üçün. Rüstəmov S.

  Bakı: Azərnəşr-1963, 18s.   

  "Uşaq mahnıları". Rüstəmov Səid

  UOT: Vok-78  MG: R-88
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Uşaq mahnıları, fortepiano ilə oxumaq üçün. Rüstəmov S.

  Bakı: Azərnəşr-1964, 18s.   

  Not vərəqi nümünələri