• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Notlar

  Dadaşov Azər

  "Fortepiano əsərləri". Azər Dadaşov

  UOT: F-no78  MG: D-14 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Fortepiano əsərləri. Dadaşov A.  Moskva: Sovetskiy kompozitor, 1979, 52s.   

  "Fortepiano əsərləri". Azər Dadaşov

  UOT: F-no 78  MG: D-14 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Fortepiano əsərləri. Dadaşov A.


  Bakı: 2009, 18s.   

  "Fortepiano əsərləri". Azər Dadaşov

  UOT: F-no 78  MG: D-14 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Fortepiano əsərləri. Dadaşov A.  Bakı: 2009,111s.   

  "Fortepiano və kamera orkestr üçün 3 saylı konsert". Azər Dadaşov

  UOT: F-no 78  MG: D-14 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Fortepiano və kamera orkestr  üçün 3 saylı konsert,
  2 fortepiano üçün köçürülmə . Dadaşov A.


  Bakı: 2010,18s.   

  "Fortepiano və kamera orkestr üçün 1 saylı konsert". Azər Dadaşov

  UOT: F-no 78  MG: D-14 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Fortepiano və kamera orkestr üçün 1 saylı konsert,
  2 fortepiano üçün köçürülmə . Dadaşov A.


  Bakı: 2013, 60s.   

  "Fortepiano və kamera orkestr üçün 2 saylı konsert". Azər Dadaşov

  UOT: F-no 78  MG: D-14 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Fortepiano və kamera orkestr üçün 2 saylı konsert,
  2 fortepiano üçün köçürülmə . Dadaşov A.


  Bakı: 2010, 43s.   

  "Fortepiano və kamera orkestr üçün". Azər Dadaşov

  UOT: F-no 78  MG: D-14 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Fortepiano və kamera orkestr üçün. Poema.
  2 fortepiano üçün köçürülmə. Dadaşov A.


  Bakı: 2013, 60s.   

  "Konsertino ". Azər Dadaşov

  UOT: P-ra78  MG: D-14 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Konsertino, partitura.  Dadaşov A.  Bakı: 2010,32s.   

  "Şükürlər olsun sənə". Azər Dadaşov

  UOT: Vok-78  MG: D-14 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Şükürlər olsun sənə… səs və fortepiano üçün ariya dualar. Dadaşov A.  Bakı: 2010, 23s.   

  Not vərəqi nümünələri