• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Ü.Hacıbəylinin virtual muzeyi

  İnstrumental və vokal əsərləri

   

  Fantaziyalar

  Not mətni

  Fantaziya I

   

  Not mətni

  Fantaziya II

   

  “Cəngi” fortepiano pyesi

  Not mətni

   

  “Aşiqsayaği” triosu

  Not mətni

   

  “Arazbarı”

  Not mətni

   

  Mahnılar

  Not mətni

  Ananın oğluna nəsihət

  Sözləri: Aşıq Mirzə
   

  Not mətni

  Komsomol qız

  Sözləri: M.Təhmasib
   

  Not mətni

  Pilotlar

  Sözləri: M.Seyidzadə
   

  Not mətni

  Yaxşı yol

  Sözləri: S.Rüstəm

   

  Not mətni

  Çağırış

  Sözləri: S.Əliyeva
   

  Romanslar

  Not mətni

  Sənsiz

  Sözləri: Nizami Gəncəvi

   

  Not mətni

  Sevgili canan

  Sözləri: Nizami Gəncəvi

   

   

  Azərbaycan el nəğmələri

  Not mətni

  Nota salanları və harmonizə edənləri
  Ü.Hacıbəyov və M.Maqomayevdir.
  Redaktor və şərhlərin müəllifi Bayram Hüseynli.
  Bakı - 1985