• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Ü.Hacıbəylinin virtual muzeyi

  Üzeyir Hacıbəylinin tələbələri

  Bədəlbəyli Əfrasiyab

  Bədəlbəyli
  Əfrasiyab

  (1907-1976)

  Zeynalova Fatma

  Zeynalova
  Fatma

   (1907-1973)

  Səfərəliyeva Kövkəb

  Səfərəliyeva
  Kövkəb

  (1907-1985)

  Rüstəmov Səid

  Rüstəmov
  Səid

  (1907-1983)

  ZeynallıAsəf

  Zeynallı
  Asəf

  (1909-1932)

  Səmədova Fatma

  Səmədova
  Fatma

  (1909-1963)

  Bədəlbəyli Şəmsi

  Bədəlbəyli
  Şəmsi

  (1911-1986)

  Niyazi


  Niyazi

   (1912-1984)

  Rzayeva Ağabacı

  Rzayeva
  Ağabacı

  (1912-1975)

  İsmayılov Məmməd Saleh

  İsmayılov
  Məmməd Saleh

  (1912-1993)

  Hüseynzadə Ədilə

  Hüseynzadə
  Ədilə

  (1916-2005)

  Bağırov Zakir

  Bağırov
  Zakir

  (1916-1996)

  Hacıyev Cövdət

  Hacıyev
  Cövdət

  (1917-2002)

  Quliyev Tofiq

  Quliyev
  Tofiq

  (1917-2000)

  Quliyev Əliağa

  Quliyev
  Əliağa

   (1917-1998)

  Qarayev Qara

  Qarayev
  Qara

  (1918-1982)

  Xənməmmədov Hacı

  Xənməmmədov
  Hacı

  (1918-2005)

  Adil Gəray

  Adil
  Gəray

  (1919-1973)

  Ərtoğrul Cavid

  Ərtoğrul
  Cavid

  (1919-1943)

  Hacıbəyov Soltan

  Hacıbəyov
  Soltan

  (1919-1974)

  Abbasov Əşrəf

  Abbasov
  Əşrəf

  (1920-1992)

  Cahangirov Cahangir

  Cahangirov
  Cahangir

  (1921-1992)

  Eldarova Əminə

  Eldarova
  Əminə

  (1921)

  Əmirov Fikrət

  Əmirov
  Fikrət

  (1922-1984)

  Məlikov Xanlar

  Məlikov
  Xanlar

  (1923-1997)

  Ələsgərov Süleyman

  Ələsgərov
  Süleyman

  (1924-2000)

  Axundova Şəfiqə

  Axundova
  Şəfiqə

  (1924)