• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Ü.Hacıbəylinin virtual muzeyi

  Tarixin canli səsləri

   

  Ü.Hacıbəyov - Üzeyir Hacıbəyovun çıxışı (rus)

   

  Ə.Abbasov - Veriliş: «Üzeyirin musiqi dünyası» (az)

   

  Bülbül - Veriliş: «Üzeyir yaşayır xatirələrdə» (az)

   

  Bülbül - Radiogecə «Üzeyir Hacıbəyov» (az)

   

  S.Ələsgərov - Veriliş: «Dahi sənətkara məhəbbət» (az)

   

  S.Ələsgərov - Veriliş: «Üzeyir Hacıbəyov Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin banisi kimi» (az)

   

  Ə.Əliyev -Veriliş: «Üzeyir Hacıbəyovun həyat yolu»(az)

   

  F.Əmirov - Radiogecə «Üzeyir Hacıbəyov» (az)

   

  R.Xəlilov - Veriliş: «Xatirələr dil açır» (az)

   

  M.İsmayılov - Veriliş: «Xatirələr dil açır» (az)

   

  Ə.İsrafilzadə - Veriliş: «Xatirələr dil açır» (az)

   

  Y.Kələntərli - Veriliş: «Üzeyir yaşayır xatirələrdə» (az)

   

  Q.Qasımov - Veriliş: «Üzeyirin musiqi dünyası» (az)

   

  Q.Qarayev - Ü.Hacıbəyovun 90-illiyinə həsr olunmuş təntənəli gecə. Moskva, Sütunlu zal (rus)

   

  Q.Qarayev - Radiogecə «Üzeyir Hacıbəyov» (az)

   

  R.Mehdiyev - Ü.Hacıbəyovun xatirə gecəsi. Moskva, Böyük Teatr, 1985 (rus)

   

  A.Məlikov - Veriliş: «Üzeyirin musiqi dünyası» (az)

   

  Q.Məmmədov - Veriliş: «Dahi sənətkara məhəbbət» (az)

   

   

  Niyazi - Ü.Hacıbəyovun 90-illiyinə həsr olunmuş gecə. Bakı, 1975 (rus)

   

   

  M.Rahim - Radiogecə «Üzeyir Hacıbəyov» (az)

   

  Z.Rəhimova - Radiogecə «Üzeyir Hacıbəyov» (az)

   

  S.Rüstəm - Radiogecə «Üzeyir Hacıbəyov» (az)

   

  S.Rüstəmov - Radiogecə «Üzeyir Hacıbəyov» (az)

   

  X.Şuşinski - Veriliş: «Üzeyir yaşayır xatirələrdə» (az)

   

  B.Vahabzadə - Veriliş: «Üzeyir yaşayır xatirələrdə» (az)