• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  29 oktyabr 2019-cu il

  2019-cu il 29 oktyabr tarixində Kurmanqazı adına Qazaxıstan Milli Konservatoriyasının tələbələri “Musiqi Dünyası” jurnalının redaksiyasında, jurnalın baş redaktoru, Əməkdar incəsənət xadimi Tariyel Məmmədovla görüşmüşlər.

  Professor Tariyel Məmmədov elmi publisistik beynəlxalq mətbu jurnalı olan “Musiqi Dünyası”nın fəaliyyətindən, musiqi ictimaiyyətində baş veren yeniliklərdən bəhs etdi və Bakı Musiqi Akademiyasının elektron saytı haqqında tələbələrə geniş məlumatlar verdi. Eyni zamanda tələbələr Tariyel Məmmədov tərəfindən təsis edilən elektron resurslarla tanış oldular, onlara “Azərbaycan bəstəkarları və musiqişünasları”, “Arşın mal alan” operası virtual saytları, Azərbaycan xalq musiqisi, milli çalğı alətləri və alətlərin ilk dəfə tembrlərinin səslənmələri haqqında ətraflı məlumat verildi.
  Görüşün sonunda isə tələbələr öz təəssüratlarını bölüşdülər və professor Tariyel Məmmədovla xatirə şəkli çəkdirdilər.