• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  24 yanvar 2019-cu il

  24 yanvar 2019-cu il tarixində Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının “Kamera ansamblı” kafedrasının professoru Telman Hacıyev, dosentlər: Xavər Əhmədova və Vaqif Hacıyevin birgə təşkilatçılığı ilə konsert proqramı təşkil edilib.


  Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının tələbələri Qurbanova Rəhimə (fortepiano), Əhmədov Şalbuz (violin), Abdullayeva Nərgiz (fleyta), Tanrıverdiyev Neymət (trombon), Xudaverdiyev Rəhim (klarnet), İbrahimova Ədilə (fortepiano), Arzumanzadə Mənzər (fortepiano), Əhmədov Şalbuz (violin), Hacıyev Anar (marimbafon) klassik və müasir bəstəkarların əsərlərinə (İ.S.Bax- 3 saylı Sonatası, K.Sen-Sans “Sonata” I hissə, Stefan Sulek “Sonata”) müraciət edərək yüksək peşəkarlıqla ifa ediblər.
  Qeyd edək ki, konsert proqramı bütün tələbə heyətinin və çox saylı dinləyicilərin bayramına çevrilərək rəğbət hissi ilə qarşılanıb. Konsert bütün dinləyicilər tərəfindən gur alqışlar ilə sona çatıb.