• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  1 fevral 2019-cu il

  1 fevral 2019-cu il tarixində Rusiya İnformasiya-Mədəniyyət mərkəzində gənc istedadların konserti keçirilib.

  Konsert hər il 2 fevral qeyd olunan gənclər Gününə həsr olunub. Qeyd edək ki, azərbaycan gənclərinin I Forumu 1996-cı il fevralın 2-də baş tutub.
  Konsertdə Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının tələbələri, Azərbaycanın əməkdar artisti Rəna Əliyeva və BMA-nın müəllimi Alyona İnyakina iştirak ediblər. Konsert proqramında azərbaycan və xarici bəstəkarların əsərləri, eləcə də müasir estrada musiqisi səslənmişdir: S.Raxmaninovun “Mən yenə də tənhayam” romansı (ifa edirdi: Rəna Əliyeva, fortepianoda müşayiət edirdi: Aydan Cəfərova), S.Raxmaninov “Musiqi anı” №4 (ifa edirdi: Mədinə Ağayeva), "Da Piango gemo" (ifa edirdi: Ruslan Persan, müşayiət edirdi - Alyona İnyakina), F.Listin 2 saylı «Macar Rapsodiyası» (fortepiano dueti - Günel İmanova, Eldarlı Gülnaz), Motsartın A-dur sonatasının III hissəsi (ifa edirdi: Firuzə Bəylərova), Cadzotto “Adajio” (ifa edirdi: Aminat Əhmədova), M.Qlinka “Patetik trio” – III, IV h. (ifa edirdilər: İsmayıl Cəfərov – violino, Gülnar Hacıyeva – faqot, Adilə Nurizadə -fortepiano), B.Kempfert «Strangers in the night» mahnısı (ifa edirdi: Emil İsmaylov), Q.Qarayev “Eskiz” (ifa edirdi: Əzizə Ələkbərli), S.Raxmaninov “Mən səni gözləyirəm” romansı (ifa edirdi: Rəna Əliyeva, müşayiət edirdi: Leyla Cəfərova), T.Quliyev “Qaytağı” (ifa edirdi: Fidan Mirqeydarzadə), İ.Krutoy “Yorulmuş qu quşların” məhəbbəti (duet – Aminat Əhmədova, Emil İmaylov).
  Konsert Rusiya İnformasiya-Mədəniyyət mərkəzi ilə Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının birgə əməkdaşlığı nəticəsində ərsəyə gəlib. Qeyd edək ki, təşkilati dəstəy isə BMA-nın "Musiqi nəzəriyyəsi" kafedrasının baş müəllimi, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru Alyona İnyakina tərəfindən həyata keçirilib.
  Tədbirin sonunda Rusiya İnformasiya-Mədəniyyət Mərkəzinin başçısı V.Denisov konsertin uğurlu keçirilməsi ilə əlaqədar BMA-nın rəhbərliyinə, konsertin bütün iştirakçılarına öz dərin minnətdarlığını bildirib.