• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  19 iyun 2019-cu il

  19 iyun 2019-cu il tarixində Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının nəzdində yerləşən Opera studiyasının Böyük zalında “Solo oxuma və opera hazırlığı” kafedrası tələbələrinin dövlət imtahanı keçirilib.

  İmtahan zamanı tələbələr səhnədə S.Raxmaninovun “Aleko” operasından parçalar nümayiş etdiriblər. Qeyd edək ki, tələbələr eyni musiqi səhnəciklərini iki hissədən ibarət şəkildə fərqli ifaçıların ifasında çıxış ediblər. Belə ki, I hissədəki heyətdə - Aleko- U.Cəfərov (bariton) - IV kurs, Zemfira-S.Aslanova (soprano) -IV kurs, Cavan qaraçı - F.Əhmədli (tenor) –solist, Yaşlı qaraçı -Y.Sarafanova (soprano)- solist, Yaşlı qaraçı - A. Ferştandt (bariton) –solist qismində ifa ediblər.
  İkinci heyətdə isə - Aleko- M.Tağızadə (bariton) - IV kurs, Zemfira-N.Cəfərova (soprano) -IV kurs, Cavan qaraçı - F. Əhmədli (tenor) –solist, Yaşlı qaraçı - E.Həsənova (soprano)-II kurs, Yaşlı qaraçı - A. Ferştandt (bariton) –solist qismində çıxış ediblər.
  Uğurla nümayiş olunan operanın dirijoru: Cavad Tağızadə, Rejissoru: Zeynəb Safina, Konsertmeysteri: Nabat Bağırova olub. Tələbələrin çıxışı peşəkar ifalarına görə alqışlara səbəb olub.