• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  21 iyun 2019-cu il

  21 iyun 2019-cu il tarixində Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının nəzdində yerləşən Opera studiyasının Böyük zalında “Solo oxuma və opera hazırlığı” kafedrası tələbələrinin dövlət imtahanı keçirilib.

  İmtahan zamanı tələbələr səhnədə S.Çaykovskinin “İolanta” operasını nümayiş etdiriblər.
  Qeyd edək ki, Operanın dirijoru: Xalq artisti, professor Cavanşir Cəfərov, Rejissor: Elvin Mirzəyev, Konsertmeysterlər: İsa Nüşabə,Tatyana Donbik olub.
  İfaçılar qismində tələbələr:
  İolanta -Gülşən İbadova-(soprano) (IV kurs)
  Rene - kralı - Anton Ferştandt -(bas-bariton)–solist
  İbn - Hakiya - Hidayət Əliyev (bariton) (IV kurs)
  Vodemon- İslam Hüseynov (tenor) (IV kurs)
  Marta - Yelena Sarafanova – solist
  Rəfiqələr –Briqitta və Laura - İslamə Abdullayeva (III kurs) və Manya Əşrəfzadə (III kurs) çıxış ediblər.
  Tamaşa gurultulu alqışlara səbəb olub.