• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  21 iyun 2019-cu il

  21 iyun 2019-cu il tarixində Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasında Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının tələbələrinin konserti keçirilib.

  Konsertdə Ü.Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestrinin müşayiəti ilə (dirijor: Əməkdar artist Fuad İbrahimov ) İohannes Brams – Violin və orkestr üçün Konsert op.77 (I hissə), Frederik Şopen - “Andante spianato və parlaq polonez” op.22, Karl Veber - Konsertino (op.26), Edvard Qriq – Fortepiano və orkestr üçün Konsert lya-minor op.16 (II, III hissə), Sergey Raxmaninov – Fortepiano və orkestr üçün Konsert N3 op.30 (I hissə), V.A.Motsart – Fleyta və orkestr üçün Konsert sol-major (I hissə), A. Jampyeri. Venesiya karnavalı, Dmitri Şostakoviç – Fortepiano və orkestr üçün Konsert N2 op.102 (II, III hissə), Sergey Raxmaninov – Fortepiano və orkestr üçün Konserti N2 op.18 (I hissə) əsərləri səsləndirilib.
  Solistlər qismindəm Respublika və beynəlxalq müsabiqələr laureatları Aytən İbrahimova (violino), Vüsalə Babayeva (piano), Səid Bağırzadə (klarnet), Ceyhun Əzizov (piano), Mədinə Ağayeva, Kamran Talıblı, Məhəmmədəli Paşazadə (klarnet), Leyla Zeynalova, Emil Əhmədzadə çıxış ediblər.
  Konsert dinləyicilər tərəfindən gurultulu alqışlara səbəb olub.