• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  23 noyabr 2019-cu il

  2019-cu il 23 noyabr tarixində Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı musiqi Akademiyasının Böyük zalında dahi bəstəkar Üzeyir Hacıbəylinin anım gününə təsadüf edən, “I Beynəlxalq Orqan festivalı” çərçivəsində Beynəlxalq müsabiqələr laureatı Səbinə Bəylərbəyovanın konserti keçirildi.

  Qeyd edək ki, konsertdə Səbinə Bəylərbəyova ilə yanaşı digər musiqiçilər də çıxış etmişdirlər. Belə ki, konsertdə Ü.Hacıbəylinin ev muzeyinin nəzdində “Nur” uşaq xoru (bədii rəhbər və dirijor Mələk Vəlizadə) Ü.Hacıbəylinin Azərbaycan Dövlət Himni (orqan üçün işləyəni T.Yaqubova); bəstəkar Enyanın “İrlan balladası” (müşayiət edir: Yeganə Tapdıqova (arfa), Əminə Zülfüqarova (fleyta); orqanın müşayiətilə N.Əliverdibəyovun “Bayatı-Şiraz”; İ.S.Baxın Tokkata (d moll); A.Piazolla “Ave Maria” (ifa etdi: İsa Məmmədzadə (truba); T.Albinoninin “Adagio” (g moll) (ifa etdi: Azadə Həbibova (skripka), Aydan Rüstəmzadə (violonçel); R.Ramazanovun “And” (ifa edir: Fərhad Allahverdiyev (xanəndə); İ.S.Baxın “Badineire” (ifa edir: Əminə Zülfüqarova (fleyta); İ.S.Baxın “Xoral” f moll və Şəms Təbrizinin (1185-1248) şeiri “Sus könlüm, sus...” (ifa etdi: Azərbaycanın xalq artisti Məmməd Səfa) əsərləri səsləndirildi.
  Konsert tamaşaçıların gur alqışları ilə yekunlaşdırıldı.