• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  4 dekabr 2019-cu il

  2019-cu il 4 dekabr tarixində Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının Böyük zalında “Fortepiano, orqan və klavesin” kafedrasının tələbələrinin konserti keçirildi.

  Konsertin proqramında A.Məlikovun-“Prelüd” (ifa edir: “Nəfəsli alətlər” kafedrasının II kurs tələbəsi Səyyarə Əliyeva, müəllim Aynur Xəlilova); Aytac Kitaylı -“Prelüd” (ifa edir: “Bəstəkarlıq” kafedrasının I kurs tələbəsi Aytac Kitaylı, müəllim professor Leyla Məmmədova); M.İ.Qlinka-“Люблю тебя, милая роза” (ifa edirlər: I kurs vokal ifaçıları Adelin Öztürk, Tünzalə Həmidova, müəllim Yeganə Mustafayeva); F.Əmirov-“Noktürn” (ifa edir: “Nəfəsli alətlər” kafedrasının II kurs tələbəsi İlahə Məmmədova, müəllim professor Leyla Məmmədova); F.Əmirov-“Sentimental vals” (ifa edir; “Simli alətlər” kafedrasının I kurs tələbəsi Zərrin Əliyeva, müəllim Aytən Bağırova); P.İ.Çaykovski-“İlin fəsilləri-Oktyabr” (“Nəfəsli alətlər” kafedrasının I kurs tələbəsi Cabir Əliyev, müəllim Günel Eyvazzadə); V.Adıgözəlov-“Qərənfil” (ifa edir: I kurs tələbəsi musiqişünas Püstəxanım Salahova, tarda müşayiət edir Saleh Salahov, müəllim Tofiyə Cavadova); F.Şopen-“Prelüd”; F.Əmirov-“Vals” (ifa edir: II kurs tələbəsi Fəridə Abbaszadə, müəllim professor Leyla Məmmədova); Q.Qarayev-“Prelüd” (ifa edir: I kurs tələbəsi Fərəh Musayeva, müəllim Aynur Xəlilova); K.V.Qlyuk-“Tamburin” (ifa edir: “Nəfəsli alətlər” kafedrasının II kurs tələbələri Səyyarə Əliyeva, İlahə Məmmədova, müəllim Aynur Xəlilova); K.Debüssi-“Ay işığı” (ifa edir: I kurs tələbəsi musiqişünas Fidan Əliyarzadə, müəllim Tofiyə Cavadova); İ.Abbullayev-“Nostalji” (ifa edir: musiqişünas Ulduz Əliyeva, müəllim Aytən Bağırova); F.Şopen-“Prelüd” (ifa edir: I kurs tələbəsi Samuil Səlimov, müəllim Zülfiyyə Kazımova); F.Əmirov-“Muğam” (ifa edirlər: Nigar İbadullayeva (Simli), Hüseyn Həsənov (Nəfəsli), müəllim Aynur Xəlilova); A.Əlizadə -“Həzin vals” (ifa edir: “Nəfəsli alətlər” kafedrasının I kurs tələbəsi Günay İsmayılova, müəllim Zemfira Əliyeva); F.P.Tosti-“A Vukello” (ifa edirlər: I kurs tələbələri Rəşad Abbullayev, Əli Muradov, müəllim professor Minirə Dilbazi); Adele-“Someone like you” (ifa edirlər: II kurs tələbələri Nurəddin Abdullayev, Emil İsmayılov, müəllim professor Minirə Dilbazi); O.Peterson-“Ballad to the East” (ifa edir: “Nəfəsli alətlər” kafedrasının I kurs tələbəsi Timur Xindirstanskiy, müəllim professor Adilə Mailova); B.P.Şeremetyev-“Я вас любил” (ifa edirlər: Fəridə Abbaszadə, Əli Muradov, müəllim profesor Leyla Məmmədova; N.Rakov-“Akvarel” (ifa edir: “Simli alətlər” kafedrasının II kurs tələbəsi Nurəddin Abdullayev, müəllim professor Minirə Dilbazi); “Song from Secret garden” (ifa edirlər I kurs tələbələri Timur Xindirstanskiy, Tixon Zençenko, müəllim professor Adilə Mayılova); Ə.Mustafazadə-“Şəhrizadın xəyalları” (ifa edir: orqan ifaçısı, I kurs tələbəsi Rəna Əhmədova, müəllim Leyla Məmmədova); Q.Hüseynli-“Ay işığı” (ifa edirlər: I kurs tələbələri Müjgan Məmmədli, Nihat Ağayev, müəllim İdris Zeynalov); VMustafazadə-“Sənmi gözəlsən”; R.Hacıyev-“Leyla”; V.Adıgözəlov-“Sən ey uşaqlıq” (ifa edirlər: II kurs tələbələri Kamran Talıblı, Ruslan Rzayev, müəllim professor Afaq Rüstəmova); İ.Brams-“Xoral” №9 a moll (ifa edir: orqan ifaçısı, III kurs tələbəsi Nigar Qasımova, müəllim professor Tahirə Yaqubova); V.A.Mosart-“Menuet” (ifa edirlər: “Nəfəsli alətlər” kafedrasının II kurs tələbələri Pərvanə Şükürova, Səyyarə Əliyeva, müəllim dosent Dilşad Əliyeva) əsərləri səsləndirildi.
  Konsert tamaşaçıların gurultulu alqışları ilə sona çatdı.