• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  18 dekabr 2019-cu il

  2019-cu il 18 dekabr tarixində Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasında BMA-nın dosenti Yeganə Mustafayevanın tələbələrinin XX-XI əsr bəstəkarlarının əsərlərindən ibarət konserti keçirildi.


  Konsertdə Aytən Nəsibova (fortepiano) və Rəsul Lətifzadə (violonçel) (Yanis Ksenakis “Paill in the wind”); Validə Səmədova (Artur Lurye “Forms in the eas”, Alfred Şnitke “Aforizmlər” silsiləsindən pyes N.4, Tofiq Rzayev “Prelüd”); Bəşirli Cəmilə (Con Keyc “Bakxanalia”); Nəzrin Babayeva (Morton Feldman “Təbiət lövhələri” N.2, Dyord Kurtaq “The pieces of piano” N.2, 3,5); Lamiyə Sərvanova (Henry Covell “Sinister resonance”); Sevda Bayramova (Keysuke Oto “Theme of gebel”); Nərmin Rəhimova (Yuci Takahaşi “Tapoti”); Leyla Cavadova (Luçano Berio “Brin”, “Pastoral”); Günel Tahirzadə (Cavanşir Quliyev “7 Pyes” silsiləsindən “Rast”); Maksud Musazadə (Henry Covell “The tides of Manaunaun”); Samirə Rəhimova (Henry Covell “Eolian harp”, Vsevolod Zaderatski “Prelüd”); Səbinə Eldarlı (Fazil Say “Kara toprak”) çıxış etdilər.
  Konsert tamaşaçıların gurultulu alqışları ilə sona çatdı.