• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  16 aprel 2022-ci il

  16 aprel 2022-ci il tarixində  Kamera və Orqan Musiqi zalında "Fortepiano musiqi axşamı" adlı konsert keçirildi.

  Musiqi axşamında Respublika və Beynəlxalq müsabiqələr laureatları, istedadlı pianoçular Ceyran İsayeva, Sevda Mahmudova, Gülxanım Bayramovanın parlaq ifaları təqdim olundu. Xüsusi qeyd etmək istərdik ki, Azərbaycan qadın bəstəkarlarının əsərləri proqramda yer almışdır.

  Belə ki, konsertdə tanınmış bəstəkar, professor, Azərbaycan SSR əməkdar incəsənət xadimi Elmira Nəzirovanın Fortepiano üçün beş Prelüd, professor, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, Qızıl Qələm media mükafatı laureatı, Əməkdar incəsənət xadimi Elnarə Dadaşovanın beş Fuqa – “Humayun”, “Bayatı-Şiraz”, “Şur”, Rast”, “Segah”; “Süsən-sünbül”  xalq mahnısı əsasında Variasiyalar, Adilə Yusifovanın “Çərçivədə çiçəklər”, İlahə Qismət İsrafilovanın - Üç Pyes  - “Dalğalar” , “Venera”, “Zərlər”, Nərminə Nağıyevanın Üç pyes  -“Nəbz”, “Qurtuluş”, “ Şübhə”, Ceyran İsayevanın Üç Prelüd, Azərbaycan Respublikasının Əməkdar müəllimi, Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının üzvü,  professor Adilə Yusifovanın “İthaf”, Fəridə Quliyevanın Fortepiano üçün Azərbaycan Xalq mahnıları üzərində Prelüdlər əsərləri dinləyicilərə təqdim edildi.           

  Konsert tamaşaçıların gurultulu alqışları ilə başa çatdı.

  Qeyd edək ki, tədbirin layihə rəhbəri Sevda Mahmudovadır.