• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  20 aprel 2022-ci il

  20 aprel 2022-ci il tarixində Kövkəb Səfərəliyeva adına 16 saylı Uşaq Musiqi Məktəbində Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasında 100 illik yubileyinə həsr olunmuş "İxtisas fortepiano" kafedrası tələbələrinin konserti keçirildi.

  Konsertdə BMA-nın istedadlı tələbələri Məryəm Məmmədova, Səkinə Quliyeva, Ülkər Məmmədova, Şahnaz Qədirzadə, Aysel Əmirəliyeva, Səriyyə Məmmədova, Ünal Ağayeva, Əli Adıgözəlov, Nigar Heydərli, Günel Hacıyeva öz parlaq ifaları ilə şagirdlərə örnək oldular.

  Tələbələr konsertdə N.Metnerin "Nağıllar"ını (op.26 №.1; № 2); Şedrinin "Yumoreska"sını, S.Raxmaninovun "Polichinelle" (op.3 №4), "Etüd"ünü (op.39 №9 D dur), K.Debüssinin “Ay işığı”, “Romantik vals”ını, V.Aqafonnikovun “İthaf” g moll, “Buludlar”, S.Prokofyev “Наваждение”, F.Listin №11 “Rapsodiya”sını, A.Skryabinin cis moll “Etüd”ünü məharətlə ifa etdilər.

  Hər kəs tərəfindən böyük maraqla qarşılanan konsert, gurultulu alqışlarla qarşılandı.