• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  28 aprel 2022-ci il

   28 aprel 2022-ci il tarixində Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının Böyük zalında BMA-nın "Bəstəkarlıq" kafedrasının tələbələrinin  əsərlərindən ibarət hesabat konserti keçirildi.

  Qeyd edək ki, tələbələrin müəllimləri professorlar Əməkdar İncəsənət xadimi, "Bəstəkarlıq" kafedrasının müdiri, Aydın Əzimov, Nazim Mirişli, Əməkdar İncəsənət xadimi Ceyhun Allahverdiyev, dosentlər Arzu Məmmədova, Gülnarə Məmmədovadır.

  Konsert proqramında Respublika və Beynəlxalq müsabiqələr laureatı Rəşad Ağayevin fortepiano üçün üç prelüd, Aydan Əliyevanın Violonçel və fortepiano üçün Sonata, Fatimə Məmmədzadənin  Nizami Gəncəvinin sözlərinə yazılmış “Təəssüf” romansı, Viola və fortepiano üçün iki pyes, Aytac Kitaylının Fortepiano üçün Sonatina lll hissə, Əli Cəfərzadənin Viola və fortepiano üçün  Sonatina, İran İslam Respublikasının vətəndaşı Arsalan Navab Moghadamın Fortepiano üçün üç prelüd, Nigar Süleymanovanın Violonçel  və Fortepiano üçün 4 Pyes, Pünhan Qocayevin Fortepiano üçün Sonatina (II, III hissələr), Ümidə Fətəliyevanın Nizami Gəncəvinin sözlərinə yazılmış  “Ey dost” romansı, Seyedsobhan Afsarianmohasselin Simli Kvartet (IV hissə), Respublika və Beynəlxalq müsabiqələr laureatı Sara Amirianın Klarnet və fleyta üçün Sonatina 3 hissə əsərləri uğurla səsləmdirildi.

  İstedadlı bəstəkar tələbələrin hesab konserti gurultulu alqış sədaları altında başa çatdı.