• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  28 aprel 2022-ci il

  28 aprel 2022-ci il tarixində Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının Böyük zalında Respublika və beynəlxalq müsabiqələr laureatı, BMA-nın "İxtisas fortepiano" kafedrasının müəllimi Nərgiz Kəngərlinin konserti keçirildi.

  Həmçinin konsertdə N.Kəngərlinin istedadlı tələbəsi, Beynəlxalq müsabiqələr laureatı Arian Ghahramani də çıxış etdi.

  "Fortepiano" fakültəsinin ll kurs tələbəsi A.Ghahramaninin ifasında S.Raxmaninovun "Prelüd"ü (op.32, N.10 h moll), F.Listin "Transtendent etüd" (N.10, f moll) əsərləri hər kəs tərəfindən maraqla qarşılandı.

  N.Kəngərlinin ifasında isə səslənən L.V.Bethovenin sonata "Appassionata" (op.57, f moll), F.Şopenin Etüd N4 (op.10 cis moll), N.Paqani-F.Listinin "La Campanella" (gis moll) əsərləri dinləyicələrin böyük marağına səbəb oldu.

  Təntənəli konsert gecəsi tamaçıların gurultulu alqış sədaları altında başa çatdı.