• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  13 may 2022-ci il

  13 may 2022-ci il tarixində Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının Böyük zalında BMA-nın 100 illik yubileyinə həsr olunmuş "Fortepiano musiqi konserti" keçirildi.

  Konsertdə BMA-nın dosenti Firəngiz Hacıyevanın tələbəsi, Beynəlxalq müsabiqələr laureatı Sevinc Nəbizadə öz parlaq çıxışı ilə dinləyicilərin zövqünü oxşamağa müvəffəq oldu.

  İfaçı S.Nəbizadə tərəfindən məxsusi seçilmiş konsert proqramında İ.S.Bax-F.Buzoninin Kanon d moll, S.Raxmaninovun Etüd-şəkil (op.39, N.3), F.Şopenin Etude (op.10,N.4), R.Şuman "Kreysleriana" (op.16) əsərləri səsləndirildi.

  Tamaşaçıların böyük marağına səbəb olan konsert gurultulu alqış sədaları altında başa çatdı.