• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  1 may 2020-ci il

  Astana Beynəlxalq Universitetinin dəstəyi ilə beynəlxalq layihə çərçivəsində Azərbaycan və Qazaxıstan musiqiçiləri birlik nümayiş etdirmişlər.

  Azərbaycanlı bəstəkar, Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının doktorantı və əməkdaşı İsrafilova İlahə Qismət və Qazaxıstanın məşhur NOMAD milli alətlər qrupu tərəfindən 1 May- Qazaxıstanda Xalqların Birliyi Günü münasibətilə Azərbacyan xalq mahnısı -“Sarı gəlin” ifa edilib.

  Qarşılıqlı əməkdaşlıq #evdeqal kompaniyası çərçivəsində Astana Beynəlxalq Universitetinin və BİRGEMİZ Xeyriyyə Platformunun dəstəyi ilə baş tutmuşdur.