• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  1 iyun 2020-ci il

  Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının kompleksli təhsil nümunəsini və elmi-eksperimental bazası kimi fəaliyyət göstərən orta ixtisas musiqi Məktəb-studiyası 1980-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Əməkdar incəsənət xadimi, sənətşünaslıq üzrə elmlər doktoru, professor Tərlan Seyidovun müəllif layihəsi üzrə yaradılmış və onun rəhbərliyi altında fəaliyyət göstərir.

   Bu 40 illik fəaliyyəti dövründə Məktəb-studiya bütün ixtisaslar üzrə musiqi tədrisi və tərbiyəsi prosesinin daha optimal aparılmasına, gələcək peşəkar musiqiçilərin möhkəm bünövrəsinin qoyulmasına xidmət göstərmişdir.

  Bu gün də “Koronovius” pandemiyası ilə əlaqədar tətbiq edilən xüsusi karantin rejimində Orta ixtisas musiqi Məktəb-studiyası bütün ixtisaslar üzrə gərgin rejimdə “online” videodərsləri davam etdirməkdədir.

  Qeyd edək ki, distant şəklində keçirilən dərslər, seminarlar barəsində təhsil ocağına daim hesabat verilir və bütün məlumatlar  Məktəb-studiyanın rəsmi “Facebook” səhifəsində yerləşdirilir.

   

  https://www.youtube.com/watch?v=qzmRN2ZVk2g&fbclid=IwAR3X_xR-BjUi8MN1lyh-QrMSrY5i0gvfWRjttG8dfKvmXvpCU9MvdhhwJIs

  https://www.facebook.com/yana.lobodenko.3/videos/10221975188593189/

  https://photos.app.goo.gl/boSpEEnTrdqpnHrZ7

  https://www.youtube.com/watch?v=N3KG2YcztKM&app=desktop

  https://photos.app.goo.gl/cmtFKA6EqEdzcM4MA 

  https://cloud.mail.ru/stock/g1Gh97Eg3DKBMVCpTScZ2fwk

  https://cloud.mail.ru/stock/JNwSCmiviYBYYcykt5dVfkz3

  https://cloud.mail.ru/stock/42in5eujKkCDEeyQQnvW2XVR

  https://yadi.sk/i/aXcuSGMEsfphjg

   https://yadi.sk/i/Yo0yUMZ8_XvVlQ

   https://yadi.sk/i/o1sr7eBI18qsdg

   https://drive.google.com/file/d/1L0zd9i8MEkc9osOeUBP0tIRSWBBvBOvm/view?ts=5e931a3f

  https://yadi.sk/i/PkPsNqxAFkE8TQ                                                           

  https://yadi.sk/i/vrxfKGjh3ucdTg                                                              

  https://yadi.sk/i/-oZW4CaCFIw5Wg                                                       

   https://yadi.sk/i/FmztvSpIiaexWw                                                             

   https://yadi.sk/i/iutsu_xTz4_RmQ                                                            

   https://yadi.sk/i/Jp_fnhbb329CGA