• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  9 iyun 2020-ci il

  Ü. Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyası Çinin Mərkəzi Musiqi Konservatoriyasının həyata keçirdiyi “Birgə Virtual Xor” layihəsinin iştirakçısı olub.

  Bakı Musiqi Akademiyasında Beynəlxalq əlaqələr departamentinin koordinasiya etdiyi “Birgə Virtual Xor” layihəsində "Solo oxuma və opera hazırlığı" və "Dirijorluq" kafedrasının tələbələri,  "Lumineux" - vokal xor ansamblı və ansamblın rəhbəri, Bakı Musiqi Akademiyasının “Dirijorluq” kafedrasının baş muəllimi Naala Baratelia iştirak ediblər.
  COVİD-19 pandemiyası bütün bəşəriyyət üçün qlobal problemdir. Bu gərgin zamanlarda ön cəbhədə mübarizə apararaq bizləri qoruyan tibb işçilərinə və bu xəstəlikdən əziyyət çəkən insanlara dərin hörmət və dəstək göstərmək üçün Çinin Mərkəzi Konservatoriyasının rəhbərliyi ilə virtual xor layihəsi həyata keçirilib və konservatoriyanın professoru LiXiaoBing-in bu məqsədlə bəstələdiyi “We” (“Biz”) əsərini fərqli ölkələrdən musiqiçilər ifa ediblər. Layihədə dünyanın 20 ölkəsini təmsil edən 212 tanınmış musiqiçi, 21 ölkədə fəaliyyət göstərən 27 konservatoriyadan 302 professor və tələbə iştirak edib.

  “Birgə Virtual Xor” layihəsi fərqli ölkələrdən musiqiçiləri bir araya gətirməklə bir daha birlik və inamlı olmaqla, pandemiyaya ancaq birlikdə mübarizə apararaq qalib gələ biləcəyimizi vurğulayır.

  https://m.youtube.com/watch?v=4pnSwUoXGxA