• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  17 fevral  2020-ci il

  2020-ci il 17 fevral tarixində Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının Böyük zalında gənc ifaçıların “World harmony” III Beynəlxalq klassik və folklor musiqisi müsabiqəsinin təntənəli açılışı oldu.


  Müsabiqənin açılış konsertində Ü.Hacıbəyli adına BMA-nın Tədris işləri üzrə prorektoru, professor Nərminə Quliyeva, Azərbaycan Dövlət Kamera orkestrinin direktoru Nərgiz Əliyeva ön sözlə çıxış etdilər.
  Konsertdə Azərbaycan Respublikasının Xalq artisti Fidan Hacıyeva (J.Bize “Xabanera”), Əməkdar artist, tarzən Səbuhi Cəfərov (“Çoban bayatı” muğamı), Roman Fedchuk (Kreysler “Rondino”), aşıq Nemət Qasımlı (“Urfani” saz havası), Mahir Tağızadə (D.Arakişvili “Gürcüstan təpələrində”) ifa etdilər.
  Sonra müsabiqənin münsiflər heyəti təqdim olundu.
  Qeyd edək ki, müsabiqə 17-24 fevral tarixlərində keçiriləcəkdir.