• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Əliyev Əli Əzizağa oğlu

   

  Doğum yeri və tarixi: Azərbaycan, Bakı şəh., 28.02.1961

  Təhsil: S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Univtrsiteti ( 1987-ci il) Tarixçi, tarix və ictimaiyyət müəllimi.

  Pedaqoji fəaliyyəti: 1987-1990- Qusar r-nun Şirvanovka kənd orta məktəbi-tarix müəllimi
  1990-1993--16 № li Peşə məktəbi- tarix müəllimi
  1993-2000- Bakı Ali Hərbi Dənizçilik məktəbi- Humanitar fənlər kafedrasının müəllimi, baş müəllim, baş müəllim–silsilə rəisi
  2003—2014 sentyabr--- Silahlı Qüvvələrin Hərbi Akademiyası- Milli Təhlükəsizlik və Humanitar fənlər kafedrasının- Baş müəllimi
  2014- sentyabr- 2016-sentyabr- Qərb Universiteti- Politoloqiya və beynəlxalq münasibətlər kafedrasının müəllimi, 2017 –oktyabr- bu qünə qədər - Ü.Hacıbeyli adına Bakı Musiqi Akadtmiyasi, ”Şıfahi ənənəvi Azərbaycan professional musiqi və onun istiqamətlərinin tədbiqi: Orqanoloqiya və Akustika elmi-tədqiqat laboratoriyası- elmi işçi

  Elmi- tədqiqat faliyyətt: 18 elmi məqalə və iki mühazirələr toplusu (müəllif kollektivi).

  Laboratoriyasının elmi işçiləri